Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Zapojení školy v projektech

Projekty

Cílené čerpání dotací ESF je hlavním zdrojem zlepšování materiálního vybavení, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů a celkového zvyšování vzdělávací úrovně školy. Škola je v tomto směru jedinečným subjektem mezi školami v regionu, neboť získané prostředky z dotačních programů ESF představují v současnosti hodnotu přesahující 100 mil. Kč.

Využíváním projektových prostředků se snažíme nalpnit dlouhodobý záměr školy, který jasně definuje kvalitu vzdělávání na naší škole a nezbytné materiání podmínky pro jeho uskutečòení.

 

 OPVV

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

ZŠ Lesní "Škola pro Evropu"

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

 Comenius 

Let´s clean up Europe

 

 OPVK

Cesta ke kvalitě

Jak efektivně vyučovat průřezová témata

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Realizace průřezových témat

Síť tvořivých škol Libereckého kraje

Integrace ICT do výuky

  

 ROP

Multifunkční hřiště

ZŠ Lesní - škola pro Evropu

ZŠ Lesní - úprava parteru

 

 OPŽP

Realizace úspor energie


Další projekty školy

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti

Lepší dříve, než-li později aneb program primární prevence na ZŠ Lesní

Učíme se v naší eko zahradě aneb nesedíme jen v lavicích

Podpora talentů na ZŠ Lesní