Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Biofeedback

Biofeedback

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

 • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje
 • Tréninková metoda, která umožní ovládat naše mozkové vlny
  • je nenásilná, bezbolestná a hravá
  • nepředstavuje žádné riziko, protože nemá vedlejší účinky
  • není návyková
  • její efekt je dlouhodobý
  • Sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy nám okamžité, cílené a přesné informace o ladění, resp. „rozladění“ našich mozkových vln umožní se naučit, jak je uvést do souladu

 

JAK SE EEG BIOFEEDBACK PROVÁDÍ?

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu, tj. informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky. Hru ovládáte jen činností svého mozku. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Pokud vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, která mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Mozek sám tím rozvíjí proces učení nových, vhodnějších mozkových vln.

 

KOMU JE EEG BIOFEEDBACK URČEN?

Metodu EEG Biofeedback lze využít u zdravých jedinců ke zvýšení výkonu, odolnosti vůči stresu a zátěži, k posílení vůle, vytrvalosti, k rozvoji tvůrčích schopností. Uvedená metoda také pozitivně ovlivňuje paměť, napomáhá rozvoji kreativity aj.

Škola má oprávnění využívat přístrojovou metodu u zdravých jedinců za účelem regeneračním, preventivním a podpůrným (v oblasti osobnostního rozvoje).

My nabízíme své služby především dětem předškolního věku, žákům 1. a 2. stupně základní školy, u kterých se předpokládají nebo se již objevily problémy s učením vyplývající z níže uvedených poruch:

 • Poruchy pozornosti – ADD, ADHD
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Vývojové vady řeči, koktavost
 • Poruchy paměti
 • Poruchy chování

 

JAK JE EEG BIOFEEDBACK ÚČINNÝ?

EEG biofeedback je účinný v 60 – 90 % případů podle míry obtížnosti problému. Čím je psychologicky závažnější, tím je trénink náročnější.

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času. Délka tréninku záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, na závažnosti potíží i na věku.

Orientační počet sezení (1sezení trvá cca 60 minut):

 • mírné obtíže – 20 až 30 sezení
 • prosté poruchy pozornosti (nesoustředěnost, roztěkanost, neklid) – 40 sezení
 • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), vývojové vady řeči, poruchy chování (hyperaktivita, hypoaktivita a jiné tzv. lehké mozkové dysfunce) – 60 sezení

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně 2 – 3x týdně. Když se dostaví zřetelné výsledky, může se tempo zvolnit na 1 – 2 sezení týdně.

 

JAKÁ JE CENA EEG BIOFEEDBACKU?

Cena jednoho sezení je 430 Kč / hod.
Doporučujeme minimálně 20 sezení, aby byl trénink efektivní a přinesl zlepšení stavu.

Platba se provádí dle vystavené faktury bankovním převodem na účet školy vedený u České spořitelny a. s. : 5485852/0800. Variabilní symbol bude přidělen po první konzultaci u našich pracovnic. Do poznámky pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.
 

JAK SE NA EEG BIOFEEDBACK OBJEDNAT?

Pro objednání svého dítěte kontaktujte naše pracovnice:

 

KDY BUDOU SEZENÍ PROBÍHAT?

Termíny návštěv budou stanoveny na základě individuální konzultace s terapeutem.

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.