Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Školská rada

Školská rada

Školskou radu při ZŠ Lesní zřizuje Statutární město Liberec.

Školská rada je orgán školy umožòující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s požadavkem zřizovatele byla školská rada rozšířena a doplněna ke dni 03. 10. 2019 následovně:

 • Zástupci za zřizovatele
  • PhDr. Mgr. Ivan Langr
  • Ing. Michal Krejcar
 • Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Lucie Krutská
  • Tomáš Trsek
 • Zástupci za pedagogické pracovníky:
  • Ing. Tomáš Řebíček
  • Mgr. Michaela Ulvrová

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy není členem školské rady, může být přizván jako host.

 

Dle § 168 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění se šklská rada vyjadřuje k následujícím činnostem školy:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečòování,
b) schvaluje výroční zprávu o provozu školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.