Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Historie školy

Historie školy

Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Změnu k lepšímu přinesla až výstavba nových kasáren v letech 1891 - 1893. Ve stejné době byla vybudována poněkud severněji na vyvýšenině za novou vilovou čtvrtí v Sedmidomkách vojenská nemocnice. Skládala se hlavní dvoupodlažní budovy čp. 576-1, z menší budovy čp. 577-1 sloužící jako izolace, a z vedlejších budov, hlavně koníren. Nemocnice měla možnost za normálních okolností umístit 63 pacienty. Stejně jako zmíněná dolní kasárna jí projektoval městský architekt A. Kaufers a dal jí poněkud zjednodušený neoklasicistní vzhled.

V době výstavby nemocnice byla na sousední pozemky přemístěna v roce 1893 botanická zahrada, jež časem převzala péči o park před hlavní budovou.

Po roce 1945 užívala celý areál bývalé vojenské nemocnice policie a po ní krajská správa SNB. Důležitým mezníkem v historii školy je rok 1959, kdy sem po založení Vysoké školy strojní a textilní přešla z Jarošovy ulice základní škola. Pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Čeňka Pospíšila a stavitelů J. Jakubce a J. Řeháčka začala velká přestavba starých objektů, aby mohly dále sloužit potřebám školy s pěti sty žáky. Všechny stavební úpravy byly prováděny svépomocí v akci Z, za obdivuhodného úsilí rodičů žáků, zaměstnanců i přátel školy a za podpory úřadů a některých libereckých stavebních podniků.

Jejich nezměrnou aktivitu nezmenšil ani požár hlavní budovy v roce 1965. Už v následujících letech byla obnovena střecha, provedena nástavba podkroví a úprava hlavního vstupu. Z bývalých garáží vznikly dílny a školní družina.

V roce 1980 došlo k přestavbě menší budovy čp. 577-1. O pět let později byla podle projektu architekta J. Frûbauera ze Sportprojektu Liberec dokončena stavba objektu s tělocvičnou o rozměrech 30 x 18 metrů s příslušenstvím, saunou a venkovními hřišti. 

Ve školním roce 1992 / 1993 zde byla umístěna dvacetitřídní základní škola přibližně s 500 žáky. Škola v Lesní ulici se stala trvalým dokladem obětavosti a občanské uvědomělosti nejen rodičů dětí a vyučujících, ale i všech ostatních, kteří se na její přestavbě a dostavbě nezištně podíleli.

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce školy. V jejím průběhu byla z velké části zrekonstruována budova školní družiny. Všechny součásti školy získaly novou fasádu a plastová okna. Zrekonstruovaný areál školy byl slavnostně otevřen ve středu 27. října 2010.

Za výrazné podpory rodičů a přátel školy, kteří svými finančními dary pomohli škole se zajištěním 15% podílu z celkových způsobilých výdajů, začaly v roce 2012 práce na realizaci projektu Multifunkční hřiště - ZŠ Lesní. Cílem projektu bylo vybudovat volněpřístupné multifunkční hřiště, využívané školou, školní družinou, školním klubem i širokou veřejností. Hřiště bylo slavnostně zkolaudováno ve čtvrtek 6. prosince 2012

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.