Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Formativní hodnocení


CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008204

Projekt reaguje na problém současného hodnocení výkonu žáků v ZŠ Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje, kde Žadatel Služby a školení MB (dále i SŠMB) působí a zná cílovou skupinu (CS) pedagogů. Projekt s využitím analýzy současného stavu formativního hodnocení v uvedených regionech bude využívat poznatky k podpoře učení v souvislostech, zda se žák učí, jak přemýšlí, čemu nerozumí a jak učení ovlivňuje jeho poznání. Pro toto zjištění bude potřeba naučit učitele, aby rozuměl cílům učení.

 

Koordinátor projektu: 

Ing. Eva Medková, medkova@sskolemb.cz