Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní

Oblast podpory

(název a číslo):

4a) Školství a mládež

Program

(název a číslo):

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Název projektu:

Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní

Název příjemce/IČ:

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace/46744924

Smlouva číslo:

OLP/4777/2016

 

Účelem projektu je Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.Mezi žáky školy je diagnostikována
skupina s ADHD, poruchami pozornosti, hypokatkivitou a nezralostí nervové soustavy.Nákupem EEG Biofeedbacku chceme
minimalizovat.

Odůvodnění žádosti:
Školní poradenské pracoviště na ZŠ Lesní pod vedením speciálního pedagoga Petra Šolce realizuje dlouhodobě primární
preventivní program, který je v souladu s rozvojovými strategiemi KU i města Liberec.

 

Shrnutí projektu:

V rámci realizace projektu došlo již v roce 2016 k zakoupení přístroje Biofeedback. Ten je již zprovozněn a zapojen ve škole. V souvislosti s pořízením Biofeedbacku musela škola najít vhodnou místnost pro potřeby Biofeedbacku a stavebně ji upravit. Největším problémem zůstalo najít vhodné prostory, vzhledem k naplněnosti školy. Nakonec jsme z jednoho skladu učebnic udělali vhodnou místnost, kterou ještě v lednu 2017 stavebně upravujeme. Finální výsledek je však odpovídající původním představám.

 

Dále jsme v rámci projektu proškolili dvě naše pracovnice pro kompletní práci s Biofeedbackem. Školení bylo 2x týden teoreticko - praktické v Praze na EEG Biofeedback Psychologickém centru a institutu.

 

Ihned po proškolení našich pracovníků jsme začali pracovat s vytipovanými žáky, zejména těmi, které máme zařazeni prvním a vyšším stupni podpory.

 

Logo Libereckého kraje