Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Biofeedback v naší škole

Aktuality

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

  • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje

Konkurzní řízení na pozici ředitele školy

Aktuality

Rada města Liberce vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy

Volby do školské rady

Aktuality

Vážení rodiče,

níže v dokumentu ve formátu .pdf Vám nabízíme podrobné informace o volbách do školské rady, které se v naší škole budou konat ve středu 7. března od 10:00 do 16:00 hodin.

Nový informační systém

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že ve snaze o zlepšení dostupných informací o vašich dětech jsme se rozhodli změnit školní informační systém. Roky používaný systém Bakaláři nahradíme zavedením systému Edookit. Zásadní změny spatřujeme v plnohodnotném online prostředí a moderním designu, který je přizpůsoben pro všechna dotyková zařízení včetně iOS a android.

Ředitelské volno

Aktuality

Vážení rodiče,

v předstihu si vás dovolujeme upozornit, že v měsíci květnu vyhlásíme z provozních důvodů 3 dny volna.

Lesní noviny očima rodičů

Aktuality

Paní Eva Dušková se na serveru rodicevitani.cz rozepsala v sekci Trendy ve vzdělávání - Mediální vzdělávání o našich Lesních novinách.

Přání do nového roku

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

za pedagogy a ostatní zaměstnance vám všem přeji zdařilý rok, který právě pracovně startuje.

Tělocvična opět v provozu

Aktuality

Vážení rodiče, žáci, milí sportovci,

s radostí Vám oznamujeme, že naše tělcovična je po kompletní rekonstrukci opět v provozu.

Svačiny pro žáky

Aktuality

Vážení rodiče,

v průběhu uplynulých dnů jsme ověřovali zavedení prodeje svačin do života naší školy. Jsme v tomto směru průkopníky, a tudíž si procházíme všemi složitostmi tohoto směru.

Poznávací zájezd do Anglie

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce plánujeme ve spolupráci s cestovní kanceláří Kristof poznávací zájezd do severní Anglie

Výuka literatury a slohu

Aktuality

Na základě doporučení ministerstva školství jsme se rozhodli posílit čtenářskou gramotnost na 2. stupni.

Úprava ceny stravného v naší stravovně

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás v dostatečném předstihu upozornit, že k 1. 9. 2017 zvyšujeme dle níže uvedené tabulky ceny školních obědů.

Rodičovské kavárny na ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

jednou z letošních novinek, které pro vás škola připravuje, jsou „rodičovské kavárny“.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.