Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Biofeedback v naší škole

Aktuality

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

  • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje

Informace k zápisu do 1. tříd

Aktuality

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhne na naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Jelikož letos poprvé budete podávat žádost o přijetí dítěte elektronicky, prosíme Vás o prostudování následujících informací ještě předtím, než se k samotnému zápisu dostavíte.

Volné dny ředitele školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamuji Vám, že na čtvrtek 3. května, pátek 4. května a pondělí 7. května vyhlašuji volné dny ředitele školy.

Děti čtou nevidomým dětem

Aktuality

V úterý 27. března 2018 proběhl konkurz na nahrávání knihy Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. v malém poslechovém sále v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Nabídka pomoci v hmotné nouzi

Aktuality

Vážení rodiče,

ačkoli na naší škole je přihlášena ke školnímu stravování většina dětí, dovolujeme si Vás informovat  o možnosti zajistit školní stravování dětem a žákům, jejichž rodiče pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi.

Konkurzní řízení na pozici ředitele školy

Aktuality

Rada města Liberce vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy

Volby do školské rady

Aktuality

Vážení rodiče,

níže v dokumentu ve formátu .pdf Vám nabízíme podrobné informace o volbách do školské rady, které se v naší škole budou konat ve středu 7. března od 10:00 do 16:00 hodin.

Nový informační systém

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že ve snaze o zlepšení dostupných informací o vašich dětech jsme se rozhodli změnit školní informační systém. Roky používaný systém Bakaláři nahradíme zavedením systému Edookit. Zásadní změny spatřujeme v plnohodnotném online prostředí a moderním designu, který je přizpůsoben pro všechna dotyková zařízení včetně iOS a android.

Ředitelské volno

Aktuality

Vážení rodiče,

v předstihu si vás dovolujeme upozornit, že v měsíci květnu vyhlásíme z provozních důvodů 3 dny volna.

Lesní noviny očima rodičů

Aktuality

Paní Eva Dušková se na serveru rodicevitani.cz rozepsala v sekci Trendy ve vzdělávání - Mediální vzdělávání o našich Lesních novinách.

Přání do nového roku

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

za pedagogy a ostatní zaměstnance vám všem přeji zdařilý rok, který právě pracovně startuje.

Svačiny pro žáky

Aktuality

Vážení rodiče,

v průběhu uplynulých dnů jsme ověřovali zavedení prodeje svačin do života naší školy. Jsme v tomto směru průkopníky, a tudíž si procházíme všemi složitostmi tohoto směru.

Poznávací zájezd do Anglie

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce plánujeme ve spolupráci s cestovní kanceláří Kristof poznávací zájezd do severní Anglie

Výuka literatury a slohu

Aktuality

Na základě doporučení ministerstva školství jsme se rozhodli posílit čtenářskou gramotnost na 2. stupni.

Úprava ceny stravného v naší stravovně

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás v dostatečném předstihu upozornit, že k 1. 9. 2017 zvyšujeme dle níže uvedené tabulky ceny školních obědů.

Rodičovské kavárny na ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

jednou z letošních novinek, které pro vás škola připravuje, jsou „rodičovské kavárny“.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.