Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Edookit - návod na omlouvání absencí

Aktuality

Vážení rodiče,

níže Vám nabízíme podrobný návod, jak omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou Edookit.

Barevný den v ZŠ Lesní

Aktuality

Jelikož počasí nám moc nepřeje, rozhodl se školní parlament, že si tyto šedivé dny aspoň trochu zpříjemníme.

Ponožkový den v ZŠ Lesní

Aktuality

21.3. se po celém světě slaví Den Downova syndromu.

2. festival dobrých pedagogických zkušeností a nápadů se podařil

Aktuality

V pátek 31. ledna, v den pololetních prázdnin, využila řada pedagogů Liberecka možnost navštívit některou z pracovních dílen Festivalu dobrých pedagogických zkušeností a nápadů.

Projektový den 6. ročníku Jak přežít s technikou i bez ní

Aktuality

Ve dnech 28.–30. 1. 2020 žáci šestých tříd naší školy prožili projektový den na téma Jak přežít s technikou i bez ní.
Projekt se svou podstatou zaměřuje především na rozvíjení žákovských dovedností, a to spolupracovat, organizovat práci, rozdělit a přijmout role, zpracovat mediální sdělení a třídit informace, pracovat s technikou i bez ní.


Máme doma předškoláka

Aktuality

Dobrý den,

zveme vás i rodiče vašich žáků na první setkání Kavárny pro rodiče.

Školní zvonění

Aktuality

Letošní školní rok bude naše školní zvonění procházet populární hudbou od jejích počátků. Populární hudba je protipólem hudby vážné. Pro miliony lidí je spjata s jejich každodenním životem a často jedinou cestou, jíž k nim pronikne neurčitý dotyk toho, čemu se říká umění.

Žákovský parlament vev školním roce 2019/2020

Aktuality

Pro tento školní rok byli ve volbách 13. 9.  zvoleni 2 zástupci za každou třídu od 4. do 9. ročníku- celkem tedy 26 zástupců, z toho 13 bylo zvoleno svými spolužáky opětovně, což vypovídá o tom, že pracují v parlamentu dobře a také mají zájem pokračovat.

Svačiny pro naše žáky

Aktuality

Vážení rodiče, od minulého roku zajišťuje školní stravovna pro naše žáky o velké přestávce svačiny. V letošních aktualitách jsme s nabídkou přišli znovu.

Návštěva holandských škol

Aktuality

V termínu 9. 6. – 15. 6. 2019 jsem se zúčastnila v rámci mobility učitelů pod hlavičkou NIDV studijní cesty do Holandska.

Jak na elektronickou žákovskou Edookit

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

často se nás ptáte, jaké přihlašovací údaje máte ke svému přístupu do systému naší elektronické žákovské knížky Edookit.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.