Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Nová virtuální prohlídka školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

na našich webových stránkách jsme v uplynulých dnech spustili zcela novou virtuální prohlídku školy.

Ohlédnutí za kavárnami pro rodiče

Aktuality

Vážení rodiče,

ve snaze představit Vám zajímavé metody a formy práce ve výuce i mimo ni jsme v uplynulých dnech uspořádali několik „kaváren pro rodiče“.

Úspěch našich angličtinářů

Aktuality

V krajské knihovně proběhla ve čtvrtek 3. října soutěž pětičlenných družstev nazvaná Day with English.

Svačiny pro naše žáky

Aktuality

Vážení rodiče, od minulého roku zajišťuje školní stravovna pro naše žáky o velké přestávce svačiny. V letošních aktualitách jsme s nabídkou přišli znovu.

Jurský svět - jižní Anglie - Stonehenge

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

v termínu od 18. do 24. dubna nabízíme poznívací zájezd do Velké Británie.

Svačiny pro žíáky

Aktuality

I v letošním školním roce připravují pracovnice školní stravovny svačinky pro Vaše děti.

Návštěva holandských škol

Aktuality

V termínu 9. 6. – 15. 6. 2019 jsem se zúčastnila v rámci mobility učitelů pod hlavičkou NIDV studijní cesty do Holandska.

Jak na elektronickou žákovskou Edookit

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

často se nás ptáte, jaké přihlašovací údaje máte ke svému přístupu do systému naší elektronické žákovské knížky Edookit.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.