Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Nabídka intervenčních služeb žákům a jejich rodičům

Aktuality

Milí žáci, vážení rodiče,

chceme za současné situace nabídnout ještě psychickou potřebu těm, kdo o ni budete stát.

Nové informace pro rodiče k ošetřovnému

Aktuality

Nový zákon nyní umožňuje delší čerpání ošetřovného. Zvýšila se i věková hranice dítěte pro nárok na ošetřovné

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

níže v přílzoe .pdf nabízíme podrobné informace k zákonu o přijímacím řízení na střední školy.

Z tiskové konference ministra školství 23. 03. 2020

Aktuality

Co jsme se mohli doslechnout z tiskové konference ministra školství, která s konala 23. 03. 2020?

Karanténa nemusí být ztráta

Aktuality

Vážení rodiče,

nabízíme Vám příspěvek našeho školního etopeda Petra Šolce k nastalé karanténní situaci.

Dělání, dělání všechny smutky zahání?

Aktuality

Ano a nejvíce to, které je smysluplné.

K letošnímu zápisu do první tříd

Aktuality

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Jak na domácí vzdělávání

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

jarní prázdniny skončily a my bychom měli začít opět chodit do školy. Z důvodů nám všem známým do školy chodit nemůžeme. Vzdělávání našich žáků bude probíhat přes internet.

Nejnovější informace k uzavření školy

Aktuality

Vážení rodiče,

dle posledních indicií, které zaznívají v médiích, lze předpokládat, že opatření o uzavření školy a jejích součástí může trvat několik týdnů.

Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte mladšího 10 let

Aktuality

Vážení rodiče,

v odkaze na stránky České správy sociálního zabezpečení Vám přinášíme podrobné informace, jak žádat o ošetřovné dítěte mladšího 10 let v důsledku uzavření školy.

K uzavření školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu Vás informujeme, že naše škola bude po skončení jarních prázdnin pro všechny naše žáky uzavřena.

Festival dobrých pedagogických zkušeností 2020

Aktuality

V den pololetních prázdnin, v pátek 31. ledna 2020, se v naší škole uskutečnil 2. ročník Festivalu dobrých pedagogických zkušeností.

Doporučení školy ke koronaviru

Aktuality

Vážení rodiče,

školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Naši učitelé navrženi na odbornou cenu pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic.

Aktuality

Odborná cena pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic je národní variantou ceny Global Teacher Prize, oceňující výjimečné učitele.

Edookit - návod na omlouvání absencí

Aktuality

Vážení rodiče,

níže Vám nabízíme podrobný návod, jak omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou Edookit.

2. festival dobrých pedagogických zkušeností a nápadů se podařil

Aktuality

V pátek 31. ledna, v den pololetních prázdnin, využila řada pedagogů Liberecka možnost navštívit některou z pracovních dílen Festivalu dobrých pedagogických zkušeností a nápadů.

Svačiny pro naše žáky

Aktuality

Vážení rodiče, od minulého roku zajišťuje školní stravovna pro naše žáky o velké přestávce svačiny. V letošních aktualitách jsme s nabídkou přišli znovu.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.