Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Nabídka letních příměstských táborů při ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče,

již čtvrtým rokem po sobě nabízíme Vašim dětem možnost navštěvovat letní příměstský tábor při naší škole ZŠ Lesní v Liberci. Pro letošní léto Vám nabízíme sedm tematicky zaměřených kurzů. Veškeré podrobnosti naleznete zde v odkazu.

Biofeedback v naší škole

Aktuality

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

  • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje

Téma, které se týká i našich dětí v obvodu školy

Aktuality

Vážení rodiče,

ve středu 21. srpna se od 16:30 hod. v sále Lidových sadů koná diskuse k plánované výstavbě ve Zborovské rokli.

Návštěva holandských škol

Aktuality

V termínu 9. 6. – 15. 6. 2019 jsem se zúčastnila v rámci mobility učitelů pod hlavičkou NIDV studijní cesty do Holandska.

Aktuálně ze Skandinávie

Aktuality

Pro nejčerstvější zprávy ze vzdělávacího pboytu ve Skandinávii otevřete aktualitu.

Pokyny a informace pro účastníky vzdělávací exkurze do Švédska

Aktuality

Vážení rodiče, milí účastníci naší exkurze do Švédska,

níže v příloze vám nabízíme podrobné informace k našemu zájezdu.

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Aktuality

Srdečně Vás zveme na schůzku s rodiči budoucích prvňáčků, která se bude konat ve čtvrtek 6. června od 16:00 hod..

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Aktuality

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do budoucích 1. tříd nabízíme k nahlédnutí níže ve formátu .pdf.

Lesní světlušky – naše světlo září v srdcích

Aktuality

Ve čtvrtek 2. května proběhla na naší škole další z charitativních akcí, kterou organizoval náš žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gabarové.

Včerejší zápis dětí do prvního ročníku

Aktuality

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

děkujeme vám za spolupráci na příjemném a klidném průběhu včerejšího zápisu dětí do prvního ročníku.

Ztráty a nálezy

Aktuality

Vážení rodiče,

také vaše děti občas něco hledají? Rádi bychom vám pomohli.

Volná místa do Švédska

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci 6. - 9. ročníků,

uvolnilo se ještě několik volných míst na vzdělávací exkurzi do Skandinávie.

Učitelé se na festivalu inspirovali pro vlastní výuku

Aktuality

Pedagogové a pedagožky z libereckých základních škol přišli první dubnovou sobotu do školy, aby se dozvěděli něco nového, sdíleli vzájemně mezi sebou praktické poznatky a zkušenosti, načerpali inspiraci pro výuku a pobavili se o konkrétních příkladech z praxe.

Mladí redaktoři čerpali inspiraci a sdíleli zkušenosti

Aktuality

Historicky první setkání redakcí školních časopisů základních škol Liberecka proběhlo první jarní den na základní škole v Lesní ulici. 60 dětí z 15 škol, kde vydávají nebo se chystají vydávat školní časopis, přišlo na tvůrčí dílny. Ty lektorovali profesionálové z novinářského prostředí.

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

Aktuality

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhne na naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku

Jak na elektronickou žákovskou Edookit

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

často se nás ptáte, jaké přihlašovací údaje máte ke svému přístupu do systému naší elektronické žákovské knížky Edookit.

Fakultativní vzdělávací exkurze do Švédska

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

i v letošním roce chceme opět navázat na tradici výjezdů našich žáků 2. stupně do Skandinávie.

Co se děje na školní zahradě

Aktuality

Vážení rodiče,

jak možná víte, součástí areálu naší školy je i pozemek v Údolní ulici.

Provoz školního klubu a školní knihovny

Aktuality

Školní klub je otevřen každý všední den po skončení vyučování od 12:00 do 16:30 pro žáky 4. - 9. tříd, kteří nejsou přihlášení do ŠD.

Výběrové řízení na místo vedoucí kuchařky

Aktuality

ZŠ Lesní vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí kuchařky ve školní stravovně s předpokládaným nástupem od ledna 2019.

Projektové dny nově

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

přehodnotili jsme tradiční projektové dny pro všechny třídy 2. stupně a pro letošní školní plánujeme změnu.

Několik připomínek ke školnímu stravování

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

nabízíme Vám v souhrnu několik bodů týkajících se stravování v naší jídelně.

Změna výše záloh na obědy

Aktuality

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás v dostatečném předstihu informovali o navýšení záloh na stravné s platností od září 2018.

Nabídka pomoci v hmotné nouzi

Aktuality

Vážení rodiče,

ačkoli na naší škole je přihlášena ke školnímu stravování většina dětí, dovolujeme si Vás informovat  o možnosti zajistit školní stravování dětem a žákům, jejichž rodiče pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi.

Nový informační systém

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že ve snaze o zlepšení dostupných informací o vašich dětech jsme se rozhodli změnit školní informační systém. Roky používaný systém Bakaláři nahradíme zavedením systému Edookit. Zásadní změny spatřujeme v plnohodnotném online prostředí a moderním designu, který je přizpůsoben pro všechna dotyková zařízení včetně iOS a android.

Svačiny pro žáky

Aktuality

Vážení rodiče,

v průběhu uplynulých dnů jsme ověřovali zavedení prodeje svačin do života naší školy. Jsme v tomto směru průkopníky, a tudíž si procházíme všemi složitostmi tohoto směru.

Rodičovské kavárny na ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

jednou z letošních novinek, které pro vás škola připravuje, jsou „rodičovské kavárny“.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.