Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Absolventské práce

Absolventské práce

Absolventská práce je jednou z forem, kterými škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku.

 

Požadavky na absolventskou práci

 • musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více různých předmětů,
 • musí obsahovat výtah alespoò ze dvou různých zdrojů informací (literatura, internet, ústní svědectví),
 • musí obsahovat výtvarnou část (samostatné výtvarné dílo nebo grafickou úpravu),
 • každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován,
 • práce musí být zpracována v elektronické podobě (výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevýhodné).

 

Hodnocení práce

Absolventské práce jsou hodnoceny na základě posudku komise složené z učitelů školy. Hodnocení bude vycházet z přečtení práce členy hodnotící komise a vlastní ústní obhajoby žáka.  Práce jsou hodnoceny všemi klasifikačními stupni.

 

Kritéria pro posuzování práce:

 • věcná správnost,
 • obsah vlastních myšlenek,
 •  propojení více oborů,
 • využití více informačních zdrojů,
 • nápaditost a originalita zpracování,
 • grafická úprava,
 • přesnost citací,
 • gramatická a stylistická úprava,
 • projev a přednes,
 • prezentace práce absolventem.


Dokumenty ke stažení
Obecné informace k předmětu Microsoft Office Word soubor 26 kB Stáhnout
Termíny k předmětu Profesní příprava PDF soubor 262.3 kB Stáhnout
Obhajovy absolventských prací Microsoft Office Word soubor 48.5 kB Stáhnout
Pravidla vytváření psané části Microsoft Office Word soubor 40.5 kB Stáhnout
Projekt Microsoft Office Word soubor 27 kB Stáhnout
Práce - mustr Microsoft Office Word soubor 99.5 kB Stáhnout
Návod, jak citovat Microsoft Office Powerpoint soubor 360.5 kB Stáhnout