Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VII.B - školní rok 2018/2019

VII.B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. B
II. B
III. B
IV. B V. B VI. B
Reportážní fotky - Poslední den ve školním roce 2018/2019

VII.B

Dnes jsme dostali vysvěčení a rozešli se na prázdniny !

Reportážní fotky -Pobyt v přírodě

VII.B

V posledním červnovém týdnu jsme vyrazili na plánováný třídenní pobyt v přírodě. Letos jsme se rozhodli podniknout malý puťák po Českém Ráji. Vlakem jsme dojeli do Turnova a odtud jsme šli přs Vůdštejn a Hrubou Skálu do kempu Vidlák, v extrémním teple jsme ušli téměř 18 km, cestou jme hráli hru a stihli se i vykoupat. Večer jsme postavili stany, uvařili si a za chvili byl čas jít spát. Tento kemp jme měli víceméně jen pro sebe.Další den jsme si bez batohů vyšli na Trosky a obdivolali výhledy do Českého Ráje. Odpoledne jsme se vrátili do kempu, sbalili se a došli do 4 km vzdáleného kempu Svitačka, tem byl podstatně komfortnější, ale také o dost rušnější. Za tropické novi nakonec většina z nás spala venku, i když jsme stany postavené měli. Ráno už nás čekala jen čtyřkilometrová cesta do Ktové na vlak zpět do Liberce.

Sranda nebo ubližování

Předposlední červnový čtvrtek jsme absolvolvali poslední  tříhodinový "Majákový " program v tomto školním roce, zaměřený na vztahy mezi vrstevníky, snažili jsme se různými způsoby najít hranici kdy jsou naše vtípky ještě vtípky a kdy už přecházejí  v ubližování, pokoušeli jsme se vcítit do problémů druhých lidí a najít správná řešení.

Reportážní fotky - Výjezd do Švédska

VII.B

V době od osmého do patnáctého června se zúčastnila polovina naší třídy poznávacího zájezdu do Švédska.Cestou jsme zastavili v Kodani a viděli malou mořskou vílu.  Bydleli jsme v penzionu v Annenbergu  odkud jsme podnikli výlet do Stockholmu, Jonkepingu , navštivili jsme lízátkárnu v Graně a ochutnali  mořskou rybu  a v Goteborgu se všichni více či méně vyřádili v zábavním parku Lisaberg, poté co jsme navštivili místo, které měl rád Bedřich Smetana, když v Goteborgu žil. Jeden den jsme strávili poznáváním okolí penzionu na kolech  a lodích .  Týden utekl jako voda a my se  jen neradi vraceli domů. 

Reportážní fotky - Návštěva potmě

VII.B

Ve čtvrtek 2.5. jsme absolvolvali přednášku Návštěva potmě, která nás zajímavým způsobem seznámila se obtížemi života nevidomých a také se způsoby vhodné pomoci. Nevidomá lektorka nás nechala vyzkoušet si na vlastní oči, jaké to je nevidět vůbec, případně vidět  s různě velkým omezením - k tomu posloužily speciální brýle. Mluvilo se i o vodících psech a jejich výcviku a dva byli dokonce přítomni. Viděli jsme tabulku Brailova písma a téměř jsme nemohli uvěřit, když jsme viděli, jak rychle nevidomá lektorka četla z knihy napsané Brailovým písmem.

Reportážní fotky - Preventivní program

Ve čtvrtek 16.5. absolvolvala 7.B tříhodinový preventivní zážitkový program zaměřený na nebezpečí spojená s používáním internetu a sociálních sítí. Cílem bylo uvědomit si a pojmenovat možná nebezpečí a také zjistit, co nám sociální sítě přináší, jaký mají vliv na náš život, co všechno mohou způsobit...

Reportážní fotky - Projektový den Kutná Hora

VII.B

Ve středu 15.5. jsme se vydali do Kutné hory, kde jsme navštivíli katedrálu v Sedlci, tam nás průvodkyně seznámila s historií i současností katedrály i kostnice a provedla nás dokonce i prostory pod střechou katedrály. Pak  nás už čekala devadesátiminutová prohlídka stříbrného dolu, jehož součastí byl i sestup do dolu, procházení velmi úzkými a nízkými uličkami a chvilkový pobyt v úplné tmě. Seznámili jsme se se životem havířů ve středověku, způsobem těžby stříbra a posléze ražení mincí. Po prohlídce chrámu Svaté Barbory jsme vyrazili zpět do Liberce.

Reportážní fotky - Projektové dny - duben 2019

Poslední tři dny před velikonočními prázdninami jsme strávili sportovně zaměřenými projektovými dny.

V pondělí se sedmé třídy rozdělily do tří týmů a každý se věnoval jiné sportovní činnosti ( cyklistika, trampolíny a orientační běh). V úterý následoval turisticko poznávací výlet po rozhlednách ( rozhledna na Prosečském hřebenu a Císařský kámen - ušli jsme asi 14 km. Ve středu připravili deváté třídy pro sedmé třídy sportovně vědomostní soutěž ve škole a v okolí školy. 

Reportážní fotky -Lyžařský výcvik

VII.B

V posledním únorovém týdnu se konal lyžařský výcvik sedmých tříd v Krkonoších na chatě Studenov. Jezdilo se na Běžkách, snowboardech a sjezdových lyžích. Večery jsme trávili týmovými soutěžemi nebo odbornými přednáškami ( mázání a typy běžeckých lyží, snowboarding, sjezdové lyžování). Počasí nám velmi přálo a sněhu bylo také dost.

Reportážní fotky - Projektový blok - 29.1. - 31

VII.B

Poslední tři lednové dny jsme strávili projektovými dny. Jejich tématem byly Fair trade, Globální problémy lidstva a třetí den jsme byli na exkurzi v zařízení na energetické zpracování odpadu - Termizo Liberec a na sběrném dvoře v Ampérově ulici. V průběhu jednotlivých dnů jsme se dozvěděli, co přesně Fair trade je, pokusili se pojmenovat nejzávažnějsí celosvětové problémy a hledat jejich řešení. Také jsme se dozvěděli , jak se s odpady nakládá v našem městě.

Program Návykové látky

8.1. naše třída strávila tři hodiny s lektorem organizace Maják, který nás provedl nástrahami a úskalími spojenými s užíváním návykových látek. Velmi sugestivním  způsobem nám ukázal , co všechno,  a jak  nenápadně nám drogy postupně vezmou a nechají za sebou jen zničené lidské životy.

Reportážní fotky -Vánoční přespání ve škole a vánoční besídka

VII.B

Stejně jako loni, i letos se konalo vánoční přespání ve škole. Sešli jsme se 20.12. v 8 hodin večer, zachráli si společně několik her ve třídě, dali jsme si pizzu, vyřádili se v tělocvičně, vydrželi bez mobilních telefonů a kolem 2:00 už snad všichni spali. Ráno jsme posnídali v kuchyňce čaj, rohlíky, máslo, sýr, marmeládu .... a pokusili se přežít 3 vyučovací hodiny a dočkat se besídky. Ta se konala 4. a 5. vyučovací hodinu. Rozdali jsme si dárky, popřáli si do nového roku a vyrazili si užít vánoční prázdniny...

Reportážní fotky - Praktické činnosti vaření

VII.B

V letošním  školním roce probíhá v rámci předmětu  praktické činnosti  kurs vaření pod vedením pana ředitele Jiřího Dvořáka. Kurs je zaměřený na mezinárodní kuchyni, a co si děti navaří ....

Reportážní fotky - Projektové dny 31.10 až 2.11.

VII.B

Projektové dny nazvané  Poznáváme přírodu byly rozlečněny  na tři dny, ve kterých proběhly tři dílny - Mikroskopování, Chemické pokusy a Poznávání okolní přírody. 

Při poznávání okolní přírody žáci navštívili zahradní centrum Ekoflora, poznávali stromy a keře v okolí školy, a některé z nich se naučili pojmenovat anglicky, ve škole pak tvořili koláž z přirodnin. 

Při mikroskopování zkoumali pod mikroskopem průduchy rostlin, mechy, cibuli, prvoky v senném nálevu a plísně.

Reportážní fotky - Harmonizační pobyt v Janově nad Nisou 2018

VII.B

V e dnech 5.9 až 7.9. se uskutečnil harmonizační pobyt sedmých tříd v Janově nad Nisou.  I letos jsme šli pěšky , jen jsme zvolili jinou trasu - tentokrát jsme vyrazili z Harcova a už cestou jsme hráli první hru, ve které jsme byli různě úspěšní. Po příchodu na místo - letos jsme nezmokli- jsme trávili čas různými aktivitami zaměřenými na rozvoj spolupráce,komunikačních dovedností i fyzické kondice.