Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VII.B - školní rok 2018/2019

VII.B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. B
II. B
III. B
IV. B V. B VI. B
Projektový blok - 29.1. - 31

VII.B

Poslední tři lednové dny jsme strávili projektovými dny. Jejich tématem byly Fair trade, Globální problémy lidstva a třetí den jsme byli na exkurzi v zařízení na energetické zpracování odpadu - Termizo Liberec a na sběrném dvoře v Ampérově ulici. V průběhu jednotlivých dnů jsme se dozvěděli, co přesně Fair trade je, pokusili se pojmenovat nejzávažnějsí celosvětové problémy a hledat jejich řešení. Také jsme se dozvěděli , jak se s odpady nakládá v našem městě.

Program Návykové látky

8.1. naše třída strávila tři hodiny s lektorem organizace Maják, který nás provedl nástrahami a úskalími spojenými s užíváním návykových látek. Velmi sugestivním  způsobem nám ukázal , co všechno,  a jak  nenápadně nám drogy postupně vezmou a nechají za sebou jen zničené lidské životy.

Reportážní fotky -Vánoční přespání ve škole a vánoční besídka

VII.B

Stejně jako loni, i letos se konalo vánoční přespání ve škole. Sešli jsme se 20.12. v 8 hodin večer, zachráli si společně několik her ve třídě, dali jsme si pizzu, vyřádili se v tělocvičně, vydrželi bez mobilních telefonů a kolem 2:00 už snad všichni spali. Ráno jsme posnídali v kuchyňce čaj, rohlíky, máslo, sýr, marmeládu .... a pokusili se přežít 3 vyučovací hodiny a dočkat se besídky. Ta se konala 4. a 5. vyučovací hodinu. Rozdali jsme si dárky, popřáli si do nového roku a vyrazili si užít vánoční prázdniny...

Reportážní fotky - Praktické činnosti vaření

VII.B

V letošním  školním roce probíhá v rámci předmětu  praktické činnosti  kurs vaření pod vedením pana ředitele Jiřího Dvořáka. Kurs je zaměřený na mezinárodní kuchyni, a co si děti navaří ....

Reportážní fotky - Projektové dny 31.10 až 2.11.

VII.B

Projektové dny nazvané  Poznáváme přírodu byly rozlečněny  na tři dny, ve kterých proběhly tři dílny - Mikroskopování, Chemické pokusy a Poznávání okolní přírody. 

Při poznávání okolní přírody žáci navštívili zahradní centrum Ekoflora, poznávali stromy a keře v okolí školy, a některé z nich se naučili pojmenovat anglicky, ve škole pak tvořili koláž z přirodnin. 

Při mikroskopování zkoumali pod mikroskopem průduchy rostlin, mechy, cibuli, prvoky v senném nálevu a plísně.

Reportážní fotky - Harmonizační pobyt v Janově nad Nisou 2018

VII.B

V e dnech 5.9 až 7.9. se uskutečnil harmonizační pobyt sedmých tříd v Janově nad Nisou.  I letos jsme šli pěšky , jen jsme zvolili jinou trasu - tentokrát jsme vyrazili z Harcova a už cestou jsme hráli první hru, ve které jsme byli různě úspěšní. Po příchodu na místo - letos jsme nezmokli- jsme trávili čas různými aktivitami zaměřenými na rozvoj spolupráce,komunikačních dovedností i fyzické kondice.