Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VI.B - školní rok 2018/2019

VI.B

Naše třída v minulých letech

I. B II. B III. B IV. B V. B


Dokumenty ke stažení
září 2018 PDF soubor 523.5 kB Stáhnout
říjen 2018 PDF soubor 481.6 kB Stáhnout
listopad 2018 PDF soubor 313.2 kB Stáhnout
prosinec 2018 PDF soubor 314.2 kB Stáhnout
leden 2019 PDF soubor 320.8 kB Stáhnout
únor 2019 PDF soubor 311.1 kB Stáhnout
březen 2019 PDF soubor 310.2 kB Stáhnout
duben 2019 PDF soubor 321.6 kB Stáhnout
květen 2019 PDF soubor 318.4 kB Stáhnout
červen 2019 PDF soubor 313.1 kB Stáhnout

Reportážní fotky - Sranda nebo ubližování (Maják)

VI.B

V půlce května nás čekal další program od Majáku a to na téma sranda nebo ubližování. Dozvěděli jsme se, že ne každá naše sranda může být srandou i pro ostatní a někdy může druhého i zabolet.

 

Reportážní fotky - Projektový den Praha

VI.B

Každoročně se na jaře jezdí na různé projektové dny do Prahy. Ani letošek nebyl vyjímkou a šesťáci se vydali do ZOO Praha. I přes velkou nepřízeň počasí jsme si to užili.

 

 

Reportážní fotky - Projektové dny - Divadlo

V půlce dubna se odehrál poslední letošní projektový týden. Šesťáci měli téma Divadlo a jejich cílem bylo nacvičit si divadelní hru - vytvořit scénář, kulisy atd. Na závěr svůj divadelní kus přehráli žákům nižších ročníků. Projektové dny se vydařily, o čemž vypovídá několik potlesků od mladších žáků. :)

 

Reportážní fotky - Návštěva ZOO Liberec

VI.B

Ve čtvrtek 28. 3. jsme navštívili libereckou zoologickou zahradu. Nebylo úplně dobré počasí, ale na druhou stranu v zoo skoro nikdo nebyl a zvířata byla aktivnější. Ve dvojicích jsme zpracovávali pracovní list a do další hodiny přírodopisu jsme měli zpracovat ještě krátkou prezentaci. Jednalo se o první ze 3 návštěv Zoo, které nás v dohledné době čekají. Koncem dubna to bude zoo v Praze a v září zoo v Žitavě.

 

Reportážní fotky - Klima třídy (Maják)

VI.B

Před jarními prázdninami jsme zažili den s Majákem, kde jsme si měli ucědomit a pochopit třídní klima. A to jak ho můžeme zlepšovat a jak se vytváří. Zkusili jsme si několik her, v menších skupinách i jako celá třída. Myslím si, že jsme si akci užili a zjistili, kde máme svá silná i slabší místa :-)

 

Reportážní fotky - Projektový dny (výtvarné techniky, Den barev)

VI.B

Před vysvědčením nás čekal v pořadí druhý projektový blok. Tentokrát byl na téma barev a výtvarna. V pondělí jsme si připravovali dílny pro prvňáky a ty druhý den také zrealizovali. Dílny se věnovaly např. mimikrám, batikování, lidským okem, beravným orientačním během apod. No práce s dětma není tak lehká = zjištění některých šesťáků :D Ve středu byl den věnován různým výtvarným dílnám, které byly zeměřeny na různé kontinenty a oblasti - Vikingové, Austrálie, Indiáni atd.

Projektové dny jsme si užili a zažili mnoho zábavy a načerpali nové zkušenosti a zážitky.

 

Předávání vysvědčení - reportážní fotky

VI.B

První půl rok na druhém stupni je za náma a já si myslím, že byl hodně úspěšný! Z 27 žáků dostalo 21 žáků vyznamenání, 5 žáků mělo samé jedničky a 4 žáci jednu dvojku.

Všem moc gratuluji a věřím, že výsledky udrží a někteří je i vylepší! ;)

 

Reportážní fotky - Maják (bezpečně na internetu)

VI.B

Ve středu 9. 1. se naše třída zúčastnila preventivního programu od společnosti Maják (http://www.majakops.cz/) a to na téma jak se bezpečně pohybovat na internetu. Během 3 hodin se žáci dozvěděli, že prostředí internetu není jen bezpečné a zábavné, ale že se tam skrývá i mnoho nebezpečí. Třída s lektorem velmi pěkně spolupracovala a o mnohých nebezpečích žáci věděli a aktivně se do programu zapojili.

 

PF 2019 - reportážní fotky

VI.B

Třída 6.B Vám všem přeje krásný nový rok 2019, aby byl plný štěstí, zdraví, pohody, porozumění a školních i jiných úspěchů!

 

Reportážní fotky - PD Jak přežít s technikou i bez ní

VI.B

Letos poprvé se projektové dny odehrávají ve více dnech.  Tentokrát byly na téma „Jak přežít s technikou i bez ní“. Žáci pracovali s místním regionem - Libereckým krajem. Po dobu tří dnů jsme ve skupinkách tvořili dvě videa a jeden plakát na vylosovaný region. Dohromady byly čtyři skupinky a každá si vybrala jeden z regionů: Liberecko, Jablonecko, Českolipsko a Semilsko. Také jsme měli na výběr, jaký žánr si vybrat pro jednotlivá videa, buď formou videa, reportáže nebo dokumentu. V každé skupince si žáci rozdělili role, které jim měly pomoc v práci, např. manažer, který většinou mluvil za skupinku, potom technik a lovec.

 

Každá skupinka měla i kreativce který pomáhal s dalšími žáky z jiných skupinek dělat velkou třídní mapu Libereckého kraje. Kde měli být obrázky daných míst z regionu s informacemi. Žáci pracovali i s Green Screnem, který používali do videí. V pátek, kdy měli všichni odevzdat své práce, se ve třídách shodli na dvou videích, která se jim nejvíc líbila, a zároveň je ukážou i ostatním třídám. Pak se v Informatice sešli všechny šesté třídy a navzájem si představili mapu a jednotlivá vybraná videa a tím zakončili celé projektové dny.Výsledná mapa visí ve třídě a myslím si, že se moc povedla.

Agáta Kosťová


Reportážní fotky - Volby do školního parlamentu

VI.B

V pátek 14. září se konaly volby do školního parlamentu. Za naší třídu byly zvoleny Žofie Blažková a Agáta Kosťová. Gratulujeme a přejeme holkám hodně štěstí v práci pro školu ;)

 

Reportážní fotky z harmonizačních dnů

VI.B

Na harmonizační dny jsme se vydali do střediska Bílý Potok, kde jsme strávili 2 noci.

Hned ten den jsme měli seznamovací aktivity a večer menší bojovku, kde jsme se na konci oficiálně přivítali na druhém stupni. Druhý den jsme začali rozcvičkou, která nás všechny pořádně probudila. Poté následovali další aktivity, například hledání dvojic různých obrazců. Také jsm esi vytvořili vlajku, která nás má vystihovat a rpovázet po další 4 roky. Odpoledne jsme se vydali na skalní vyhlídku Frýdlanstké cimbuří, která byla sice blízko, ale také vysoko od našeho tábora. Večer jsme si upekli zasloužené buřty. Další den jsme se vyřádili s vajíčky a u toho jsme se všichni velmi pobavili. Před obědem jsm evyluštili tajenku a šli i s vlajkou hledat ukrytý poklad, který jsem také našli.

Shodli jsme se, že harmonizační dny byly super a už se těšíme na další podobné akce.

 

Agáta Kosťová