Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VI.B - školní rok 2018/2019

VI.B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. B II. B III. B IV. B V. B

Reportážní fotky - PD Jak přežít s technikou i bez ní

VI.B

Letos poprvé se projektové dny odehrávají ve více dnech.  Tentokrát byly na téma „Jak přežít s technikou i bez ní“. Žáci pracovali s místním regionem - Libereckým krajem. Po dobu tří dnů jsme ve skupinkách tvořili dvě videa a jeden plakát na vylosovaný region. Dohromady byly čtyři skupinky a každá si vybrala jeden z regionů: Liberecko, Jablonecko, Českolipsko a Semilsko. Také jsme měli na výběr, jaký žánr si vybrat pro jednotlivá videa, buď formou videa, reportáže nebo dokumentu. V každé skupince si žáci rozdělili role, které jim měly pomoc v práci, např. manažer, který většinou mluvil za skupinku, potom technik a lovec.

 

Každá skupinka měla i kreativce který pomáhal s dalšími žáky z jiných skupinek dělat velkou třídní mapu Libereckého kraje. Kde měli být obrázky daných míst z regionu s informacemi. Žáci pracovali i s Green Screnem, který používali do videí. V pátek, kdy měli všichni odevzdat své práce, se ve třídách shodli na dvou videích, která se jim nejvíc líbila, a zároveň je ukážou i ostatním třídám. Pak se v Informatice sešli všechny šesté třídy a navzájem si představili mapu a jednotlivá vybraná videa a tím zakončili celé projektové dny.Výsledná mapa visí ve třídě a myslím si, že se moc povedla.

Agáta Kosťová


Reportážní fotky - Volby do školního parlamentu

VI.B

V pátek 14. září se konaly volby do školního parlamentu. Za naší třídu byly zvoleny Žofie Blažková a Agáta Kosťová. Gratulujeme a přejeme holkám hodně štěstí v práci pro školu ;)

 

Reportážní fotky z harmonizačních dnů

VI.B

Na harmonizační dny jsme se vydali do střediska Bílý Potok, kde jsme strávili 2 noci.

Hned ten den jsme měli seznamovací aktivity a večer menší bojovku, kde jsme se na konci oficiálně přivítali na druhém stupni. Druhý den jsme začali rozcvičkou, která nás všechny pořádně probudila. Poté následovali další aktivity, například hledání dvojic různých obrazců. Také jsm esi vytvořili vlajku, která nás má vystihovat a rpovázet po další 4 roky. Odpoledne jsme se vydali na skalní vyhlídku Frýdlanstké cimbuří, která byla sice blízko, ale také vysoko od našeho tábora. Večer jsme si upekli zasloužené buřty. Další den jsme se vyřádili s vajíčky a u toho jsme se všichni velmi pobavili. Před obědem jsm evyluštili tajenku a šli i s vlajkou hledat ukrytý poklad, který jsem také našli.

Shodli jsme se, že harmonizační dny byly super a už se těšíme na další podobné akce.

 

Agáta Kosťová