Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída IV.A - školní rok 2018/2019

IV.A
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. A  II. A  III. A

Reportážní fotky z preventivního programu

IV.A

V závěru prvního pololetí jsme se zúčastnili preventivního programu "Jsme parta", který realizovala společnost Maják. Náplní celého programu bylo vylepšování naší vzájemné spolupráce a komunikace tak, aby u nás ve třídě nebyl žádný prostor a podmínky pro šikanu. 

Reportážní fotky z vánoční besídky

IV.A

Předposlední den před vánočními prázdninami jsme si uspořádali vánoční besídku. Tradiční cukroví, koledy, jablíčka, ořechové lodičky a samozřejmě dárečky nás příjemně naladily na nadcházející nejkrásnější svátky v roce. 

Reportážní fotky z Adventních trhů

IV.A

Začátkem adventního času se u nás již tradičně pořádají Adventní trhy. Během našeho adventního tvoření jsme vyrobili krásné svícínky a ozdobné čepičky, které doplnily další adventní sortiment od maminek a babiček. Protože jsme už čtvrťáci, vzali jsme na sebe zodpovědnost nejen za výzdobu, ale i za prodej v našem "stánku". Trhy se vydařily a všichni byli spokojení. 

Reportážní fotky z adventního tvoření

IV.A

Protože se blíží Adventní trhy, všichni jsme se zapojili do tvoření různých vánočních dekorací a výrobků, teré byhcom pak mohli na trzích nabízet k prodeji. Snažíme se tak alespoň trochu ulevit maminkám a babičkám od vánočního chystání a vyrábění, ale i potěšit známé a příbuzné.

Reportážní fotky ze vzájemné výuky

IV.A

Míša si pro nás připravil nejen zajímavé informace o méně známých houbách, ale i zajímavé úkoly, které nás měly prověřit, jak pozornými jsme posluchači. Společnými silami jsme si s úkoly poradili.

Reportážní fotky z center aktivit - Stromy

IV.A

Tentokrát centra aktivit trochu jinak - menší skupiny a všechny pracují na stejných úkolech. Hlavním tématem všech úkolů byly stromy. Protože bylo více pracovních týmů, byly i výraznější rozdíly v úspěšnosti, ale se všemi úkoly jsme si nakonec poradili.

Reportážní fotky z dopravního hřiště - 2. lekce

IV.A

Začátek listopadu jsme věnovali další lekci na dětském dopravním hřišti. Zopakovali jsme si základní pravidla silničního provozu, řešili jsme různé situace na křižovatkách a stihli jsme i další cvičné jízdy na kole.

Reportážní fotky z návštěvy letecké záchranné služby

IV.A

Poslední den před podzimními prázdninami jsme se vydali na liberecké letiště, které je zároveň základnou letecké záchranné služby. V rámci projektu "Zachraňujeme s Kryštofem" jsme si prohlédli záchranářský vrtulník Kryštof 18, seznámili jsme se s aplikací "Záchranka" a základními technikami první pomoci. Na vlastní kůži jsme si také vyzkoušeli práci záchranářů na laně. 

Reportážní fotky z návštěvy iQLANDIE

IV.A

V rámci návštěvy iQlandie jsme zhlédli vzdělávací program v planetáriu s názvem "Vesmír pro nejmenší". Proletěli jsme se naší galaxií, seznámili jsme se s planetami naší sluneční soustavy i s prací kosmonautů. Zbyl nám i čas na prozkoumání různých stanovišť v části Kosmos. 

Reportážní fotky z center aktivit - Příroda

IV.A

Naše první centra letošního školního roku jsme věnovali přírodě. O přírodě jsme si četli, řešili jsme záhadné jevy v přírodě, naučili jsme se spousty zajímavostí o lese, ale hlavně jsme si tvořili krásné kaštánkové výrobky doplněné dalšími přírodninami. Jen se na ně podívejte!

Reportážní fotky z voleb do Žákovského parlamentu

IV.A

Tak máme za sebou naše první volby. Volili jsme dva spolužáky z naší třídy, kteří nás budou zastupovat v Žákovském parlamentu. Atmosféra byla skoro jako u opravdových voleb. Věříme, že jsme si své zástupce zvolili správně.

Reportážní fotky z dopravního hřiště - 1. lekce

IV.A

Hned v prvním týdnu školy nás čekala naše první návštěva dětského dopravního hřiště. Po krátké teoretické části v učebně, kde jsme se dozvěděli základní informace o vybavení kola a cyklisty a procvičili několik zásadních dopravních značek, jsme se vydali přímo do akce. Nejprve jsme si příslušné okruhy na hřišti prošli pěšky a potom už hurá na kola a rázem se z nás stali účastníci silničního provozu. Ještě že to bylo všechno jen "jako", protože pro některé bylo nadlidské úsilí udržet se ve správném jízdním pruhu a zvládnout na kole více činností než jen držet řidítka a jet vpřed. Máme co trénovat!!!

Reportážní fotky ze cvičení v přírodě

IV.A

Začátek školního roku je vždy ve znamení cvičení v přírodě. Letos jsme se vydali z Lidových sadů směrem k Mlynářovu kříži. Kromě překonávání růzorodých přírodních překážek jsme sbírali i vzorečky rostlin do herbářem, který si každý z nás začíná zakládat.

Reportážní fotky z konce 3.třídy - návštěva Domu seniorů Atrium

IV.A

Naše jarmareční vystoupení TAI CHI zaujalo nejen všechny návštěvníky jarmarku, ale potěšili jsme jím i babičky a dědečky z Domova seniorů Atrium. Nejprve naše vystoupení zhlédli, ale našli se mezi nimi i dobrovolníci, kteří si celé vystoupení s námi zacvičili. Zaslouží si od nás velkou pochvalu a obdiv.

Reportážní fotky z konce 3.třídy - Tonda Obal

IV.A

Své znalosti o třídění odpadu jsme si ověřili v rámci ekologického programu "Tonda Obal". Hodně věcí jsme již věděli, ale přesto nás zaujala spousta nových informací, a to nejen o recyklaci ale třeba i o spalovnách v ČR.

Reportážní fotky z konce 3.třídy - navštívil nás Bovýsek

IV.A

V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" nás opět navštívil Bovýsek, aby nás tentokrát seznámil s méně známými druhy ovoce i zeleniny. Vždy se však mezi námi našel někdo, koho nový druh nepřekvapil a mohl tak tajuplné jméno ovoce či zeleniny ostatním spolužákům prozradit. Za odměnu jsme každý obdržel Bovýskovo anglické pexeso.

Reportážní fotky z konce 3.třídy - vzpomínáme na jarmark

IV.A

Jako již tradičně každý rok jsme i loňský konec školního roku představili naše dovednosti v nabízení a prodeji zboží na školním jarmarku. Celý jarmark byl věnován různým státům světa. My jsme si vybrali Čínu. Nejvíce nás zaujalo cvičení TAI CHI. Byla to pro nás opravdu velká výzva, neboť cvičit velmi pomalu a plynule byl pro třídu plnou akčních dětí pořádný oříšek. Všem jsme ale ukázali, že když se chce, podaří se vše!!!