Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Před začátkem nového školního roku

Před začátkem nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

do nového školního roku vstoupíme s několika změnami, na které vás chceme upozornit.

V počtu tříd nakonec nedochází ke změně, neboť sice končí tři devítky, ale my otvíráme tři nové třídy v prvním ročníku. Důvodem je významný převis zájmu.

Budeme vyučovat podle vzdělávacího programu „Škola pro život“. Za vzdělávací priority považujeme čtenářskou gramotnost, gramotnost matematickou a digitální kompetence.

Do výuky zavádíme Feursteinovu metodu instrumentálního obohacování (FIE), která pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu a sdílení rozdílných postupů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyb. Rozvíjí respektování jiného názoru.

Učební plán nám umožňuje navýšit počet dělených hodin. To přispěje ke zkvalitnění Individuální péče o žáky. Vedle jazykové výuky a informatiky dělíme třídy na skupiny tělesné a pracovní výchově, ve výuce fyziky a chemie a českého jazyka a matematiky. Posilujeme i párovou výuku dvojicí učitelů. Chceme tak například zintenzivnit hodiny tělesné výuky.

Rozšiřujeme badatelskou výuku jak v centrech aktivit na 1. stupni, tak i projektovou výuka v 5. ročníku. Poprvé budou v novém školním roce žáci 5. ročníku zakončovat působení na 1. stupni obhajobou malé absolventské práce. Velkou absolventskou zakončí tradičně školní rok vycházející žáci 9. ročníku. V tomto směru chceme dál rozšířit individuální podporu nadaným žákům ve všech ročnících.

Týmovou spolupráci a vzájemné učení vedle projektu Začít spolu na 1. stupni podpoříme v plánu 2. stupně zařazením jednodenních až třídenních projektových dnů.

Plavecký výcvik absolvují žáci 2. ročníku na týdenním pobytu v přírodě v Peci pod Sněžkou, přičemž další týden plavání je čeká na začátku 3. ročníku. Lyžařský kurz čeká žáky 7. ročníku, 8. třídy absolvují cyklistický kurz a 9. ročník se seznámí na turistickém pobytu se základními vodáckými dovednostmi.

Učitelé budou postupně zavádět systém formativního hodnocení, jehož cílem je nestresující poskytování zpětné vazby žákům. V prvních třech ročnících budeme žáky na vysvědčení hodnotit slovně, ostatních ročnících známkami, přičemž průběžné výsledky budou vyjádřeny procenty. Podaří-li se vyřešit technické problémy, budeme hodnotit chování ve všech ročnících slovně dle daných kritérií.

Počítáme s tím, že žáci 5. a 7. ročníku projdou srovnávacími testy SCIO z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, abychom získali přehled o úspěšnosti našeho školního vzdělávacího programu.

Školní výsledky jednotlivých žáků budou s vámi konzultovat třídní učitelé na triádách, které plánujeme realizovat na podzim a na jaře.

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.