Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v naší škole ve čtvrtek 23. dubna 2020 v době od 14:00 do 17:30 hodin. Stejně tak jako v předešlých letech bude i letos nutné se k zápisu nejprve elektronicky přihlásit.

Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ?

JSEM SAMOSTATNÝ?

   • Sám se obléknu, svléknu (zapnu a rozepnu zip, knoflíky, zavážu si tkaničky).
   • Umím jíst příborem, stoluji čistotně.
   • Umím se vysmrkat a myji si ruce před jídlem a po WC, dokáži používat toaletní papír.
   • Poznám své věci.
   • Dokáži si po sobě uklidit hračky nebo své místo.
   • Zvládnu být sám bez rodičů i jednu noc.
   • Ovládám se a nevztekám se.
   • Dodržuji pravidla, na kterých jsem se s dospělými dohodl.
   • Jsem trpělivý a dovedu odložit přání na pozdější dobu.
   • Umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se.
   • Zapojím se do práce ve skupině.
   • Jsem kamarád a chovám se k ostatním tak, abych byl oblíben.
   • Jsem ohleduplný, nemyslím jen na sebe.

 

UMÍM MLUVIT?

   • Vyslovuji všechny hlásky správně.
   • Mluvím ve větách a gramaticky správně.
   • Znám spoustu slov.
   • Rozumím většině slov a výrazům běžně užívaných v mém okolí.
   • Dokáži říci své přání dospělému i dítěti.

 

MOJE JEMNÁ MOTORIKA

   • Držím správně tužku (dvěma prsty, třetí podložený).
   • Nakreslím čtverec, trojúhelník, kruh i obdélník.
   • Vím, kde mám pravou a levou ruku.
   • Umím navlékat korálky i nit do jehly.
   • Dokáži přesně vybarvovat obrázky.

 

POUŽÍVÁM SVÉ SMYSLY SPRÁVNĚ?

   • Složím slovo z několika slyšených slabik, stejně tak obrázek z několika tvarů.
   • Vytleskám slovo na slabiky.
   • Rozlišuju zvuky.
   • Poznám barvy, tvary, velikost a materiál, z kterého jsou věci vyrobené.
   • Najdu rozdíly na dvou obrázcích.
   • Rozlišuju jednoduché obrazné symboly.

 

MOZEK A JÁ

   • Umím počítat po jedné do pěti (deseti). Dokážu říci čeho je více a čeho méně.
   • Pojmenuji čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.
   • Vím, co znamená – nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký.
   • Třídím, seskupuji a přiřazuji předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
   • Soustředím pozornost na činnost po určitou dobu (10-15 min).
   • Zazpívám písničku, odříkám krátkou básničku.
   • Dokážu se soustředit i na činnosti, které pro mě nejsou až tak zajímavé.
   • Umím pracovat sám.
   • Slyším zadaný pokyn a pracuji podle něj.
   • Svou činnost vždy dokončím.

 

NEZTRATÍM SE?

   • Vím, kde bydlím. Znám svou adresu a řeknu ji nahlas.
   • Znám okolí svého bydliště, vím kde je školka, obchod i hřiště.
   • Vyřídím drobný vzkaz, nakoupím a zaplatím v obchodě.
   • Řeknu si, když něco potřebuji, zeptám se, když nerozumím.
   • Zavolám telefonem mamince, tatínkovi, babičce…
   • Umím se chovat doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle tak, aby se rodiče za mě nemuseli stydět.


Dokumenty ke stažení
Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ? PDF soubor 469.4 kB Stáhnout