Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Volný čas aktivně?

Volný čas aktivně?

Oblast podpory

(název a číslo):

Školství a mládež

Program

(název a číslo):

4.1 Volný čas aktivně?

Název projektu:

Volný čas aktivně?

Název příjemce/IČ:

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Smlouva číslo:

OLP/2976/2018

 

V rámci projektu nabízíme klíčovou aktivitu, kterou je celoroční projekt dětí a mládeže docházejících do ŠD a ŠK, který je ve znamení „Volný čas aktivně?“. Jedná se o pravidelné setkávání žáků cca 4x měsíčně v rozsahu 2 hodin, kdy je připravený aktivní program pro žáky. Např. tematická ukázky jednoho setkání: skoky a přeskoky; překonáváme rekordy ve skoku přes lano, švihadlo atd. Děti se aktivně zapojují, poměřují. Nejde zde o výkon, ale zejména o smysl a zábavu.


V další rovině neorganizované činnosti je možnost využití volného času prostoru školy. K dispozici je celý školní areál, včetně školního hřiště a přilehlého prostoru. V dané části však chybí lepší zázemí pro volnočasové aktivity. To bychom mimo jiné chtěli rovněž řešit v projektu, prostřednictvím nákupu drobného majetku, jako např. ruské kuželky, venkovní tabule, šipkové pole, venkovní šachy a další zařízení.


Veškeré výše uvedené činnosti naplňují celkovou vizi školy a jsou v souladu s vytyčenými strategiemi. Jako škola jsme aktivní člen Škol podporujících zdraví (Zdravá škola) a zároveň ve spolupráci s našimi rodiči a okolím školy naplňujeme vizi komunitní školy. Školy jakožto přirozeného centra dané oblasti, která je otevřená všem a nabízí svůj areál komunitě.

 

 

Logo Libereckého kraje