Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VIII.B - školní rok 2019/2020

VIII.B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. B
II. B
III. B
IV. B V. B VI. B VII.B
Program na Gymnáziu F.X.Šaldy - Nakap

Ve středu 26.2. jsme se zúčastnili programu na gymnáziu F.X.Šaldy, který pro nás připravili učitelé a studenti této školy. Prováděli jsme chemické pokusy, pozorovali přírodniny pod mikrospopem, zkoumali optické jevy   P a pracovali s mapami. Program trval pět hodin a všichni prošli všemi dílnami.

 

 

Druhý blok projektových dnů

Druhý blok projektových dnů se konal na konci ledna před pololetním vysvědčením a byl zaměřený na poznávání našeho regionu. V rámci projektových dnů jsme naplánovali a vyzkoušeli  a připravili zeměpisnou procházku pro třetí třídy, navštívili jsme nejdůležitější úřady v našem městě a zjišťovali, jak  a kde zařídit různé věci.

První blok projektových dnů

VIII.B

23.10. az 25.10 se konal první blok prokjektových dnů, zaměřený na jednotlivé složky záchranného systému a první pomoc. První den jsme podnikli exkurzi k hasičům, na letiště - letecká záchranná služba, a třetí skupina nnavštívila horskou službu v Hanychově. Druhý den byl věnován první pomoci ve spolupráci se střední zdravotní školou a třetí den zpracování informací a příručce první pomoci.

Reportážní foto - Preventivní program na téma Rizikové sexuální chování

VIII.B

2.10. jsme absolvovali  tříhodinový preventivní program zaměřený na rizikové sexuální chování. Programem nás provedl velmi přátelský a odborně zdatný lektor.

Reportážní foto - Cyklokurs

VIII.B

V týdnu od 23.9. do 27.9. jsme vyjeli - a to doslovně - na kolech do Janova nad Nisou do vily Oáza.  Během kurzu jsme vystřídali mnoho činností  - týmové hry, plavání v bazénu, pěší výlet na Bramberk, orientační běh, ale nejvíce jsme jezdili na kole a ujeli jsme celkem kolem 150 km.

Reportážní fotky - Harmonizační výlet po naučné stezce

Protože nás tento rok v září čeká cyklisticko outdoorový kurz, nejeli jsme na harmonizační pobyt, ale  v pátek 6.9. jsme si vyšli na harmonizující pěší výlet po naučné stezce z |Ostašova lesem so Horního Hanychova.

Reportážní foto -Nový školní rok 2019/20

VIII.B

 

V pondělí 2.9. jsme zahájili další školní rok na Lesní. Čekají nás nové volitelné předměty,  pár nových učitelů, místo přírodopisu bude letos biologie člověka, projektové dny budou opět v třídenních blocích.Čeká nás hodně práce, ale také jistě hodně veselých chvilek...