Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída VII.B - školní rok 2019/2020

VII.B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

I. B II. B III. B IV. B V. B VI.B

Lyžařský kurz (reportážní fotky)

VII.B

Vrcholnou akcí 7. třídy je lyžařský kurz. už roky s ejezdí do Studenova a i když je letos zima na sníh skoupá, tak nám přálo štěstí a pár dní před kurzem napadl. Lyžařský kurz jsme si užili náramně a to až tak, že mnoho z nás onemocnělo a další týden nešlo do školy.

 

Předávání pololetního vysvědčení (reportážní fotky)

VII.B

Konec ledna se nese v duchu hodnoceních našich výkonů v prvním pololetí. I letos tomu nebylo jinak a dostali jsme vysvědčení za 1. pololetí. Celkové výsledky nejsou vůbec špatné, přesto že počet vyznamenání klesl z 21 na 16. Samé jedničky měli 3 žáci - Áňa, Adam a David.

Všem moc gratuluji a věřím, že na konci školního roku budou spokojeni úplně všichni :)

 

PD Globální problémy lidstva (reportážní fotky)

VII.B

V týdnu, kdy se předávalo vysvědčení, se konal druhý blok projektových dnů, tentokrát na téma globální problémy lidstva. Každý ze 3 dnů se třída dozvěděla o jiném problému a zpracovávali jsme ve skupinách různá témata, ke kterým patřil například fairtrade, znečišťování nebo obnovitelné zdroje. Zahráli jsme si hru o férovém obchodu, řešili jsme, odkud pochází naše trička nebo jsme navštívili technické muzeum. Projektový den se nám moc líbil. V dubnu nás bude čekat poslední blok, kde budeme na sportovních dílnách připravených od deváťáků.

 

Reportážní fotky - Vánoční besídka

VII.B

Přejeme všem jen vše krásné do nového roku 2020! A jako vzpomínku na rok minulý se můžete podívat na pár fotek z třídní besídky :)

 

Reportážní fotky - hodina matematiky

VII.B

Matematika může být i zábavná, jak se můžete přesvědčit na fotografiích z hodiny, kdy byla probírána osová souměrnost.

 

Reportážní fotky - PD Poznáváme přírodu

VII.B

Před podzimními prázdninami nás čekal první blok projektových dnů, tématem bylo poznáváme přírodu. Žáci si mohli vybrat 3 ze 4 dílen, a každý den 1 absolvovat. Na výběr bylo mikrospokování podzimních rostlin, kde jsme např. zjišťovali, jak dýchají rostliny. Druhá dílna byla chemická, kdy jsme zkoumali, co je to škrob a kde všude ho můžeme najít a měřili také pH půdy. V další dílna byla zaměřená na okolí školy, co tu roste a co tu člověk postavil. Poslední dílna byla o neživé přírodě, kdy jsme navštívili činný ruprechtický lom a pak pracovali s geologickou mapou. Opět jsme se dozvěděli mnoho nového.

 

Reportážní fotky - PD Dravci

VII.B

V pondělí 14. 10. jsme se zúčastnili programu, který nám přiblížil živé dravce a způsoby lovu různých zvířat. Velkým plusem bylo to, že jsme zvířata viděli naživo. V první části to byli draví ptáci - sovy a dravci. Viděli jsme kalouse, sovu pálenou nebo kulíška nejmenšího a následovali třeba poštolka, káně nebo orel stepní. Ve druhé části jsme se seznámili s různými strategiemi lovu a viděli třeba ropuchu, štíra nebo gekona. V závěrečné části jsme se seznámili se vším o lišce obecné, která nám pobíhala v tělocvičně. Je super se seznámit a hlavně poznat zvířata, se kterými se těžko běžně setkáme.

 

Reportážní fotky - Maják (Návykové látky)

VII.B

První říjnový den hsme absolvovali program od Majáku, tentokrát na téma návykové látky. Program nebyl ani tak o konkrétních látkách a drogách, ale hlavně o našich postojích vůči nim. Měli jsme se zamýšlet, co nám drogy mohou přinést, ale také co nám vezmou.

 

Reportážní fotky - Projekt Člověk a zvíře

VII.B

V září jsme se účastnili projektu pořádaného IQ Landií. Projekt probíhal ve spolupráci s německými školami v okolí Žitavy, my jsme spolupracovali se školou v Ebersbachu. Třída se rozdělila na  poloviny a jednou program probíhal v IQ Landii, kde jsme zkoumali hlavně člověka a jeho smysly. Druhá část třídy jela do žitavského Tierparku, kde se bádalo hlavně o vodních zvířatech. Dokonce na jednom stanovišti žáci odchytávali různé vodní živočichy z malého rybníčku. Žáci pracovali vždy ve skupinkách, kde byli jak žáci z naší třídy, tak i žáci z Německa. Šlo nejen o zkoumání přírody a člověka, ale také si vyzkoušet spolupráci s cizinci, která nebyla vždy jednoduchá, ale nová zkušenost je důležitá.

 

Reportážní fotky - Volby do školního parlamentu

VII.B

V pátek 13. září se konaly volby do školního parlamentu. Za 7.B byly zvoleny Agi Kosťová a Lucka Korpasová, náhradníkem je Lukáš Bálik.

 

Reportážní fotky - Harmonizační dny

VII.B

Letos jsme harmonizační dny prožili v Liberci. Nejdříve jsme vyrazili na pěší výlet okolo Jeětědu. Při té příležitosti jsme hráli různé hry a sdělovali si, co jsme za prázdniny zajímavého zažili. V pátek jsme první část dne věnovali hrám na spolupráci a pak jsme se vrhli na tvorbu našeho imaginárního ideálního sedmáka.