Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Trojzemí - reportážní fota

Protože informací o rodu Liebiegů je mnoho, museli jsme si krátce oddechnout výpravou na Trojzemí. Navazujeme tímto na učivo o Evropě. O našich sousedech na jihu a jihovýchodě jsme se už mnohé dověděli, chyběly nám podrobnější informace o státech, k nimž máme nejblíže. V pracovních týmech jsme se postupně dovídali a vzájemně seznamovali s tím, co oba naše sousedy charakterizuje. Šlo to náramně dobře, den byl slunečně laděný a naše nálada byla taktéž slunečná.

Trojzemí - reportážní fota Trojzemí - reportážní fota Trojzemí - reportážní fota