Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Tonda Obal

První hodinu posledního lednového pondělí jsme absolvovali ekologický program zaměřený na třídění odpadu a recyklaci. Blíže jsme se seznámili s možnými způsoby nakládání s odpadem, zejména pak s recyklací plastů. Zjistili jsme, že nejlepší je nevyprodukovat žádný odpad.

Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal Tonda Obal