Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

STŘEVLIK

Vydali jsme se "Po stopách lesní zvěře" se znalcem přírody a lesní zvěře. Cestování pohodlným vláčkem bylo příjemné. Náš průvodce na nás i se svým čtyřnohým pomocníkemm čekal na hejnickém nádraží. Dozvěděli jsme se, co se skrývá za složitým souslovím "pobytová znamení". Už víme, jaká pobytová znamení můžeme v přírodě naleznout a komu patří. Zaposlouchali jsme se do hlasů lesní zvěře a četli jsme zvířecí stopy. Na závěr jsme si vše ověřili při pobytu venku. Hledali jsme, poslouchali a stopovali.

STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK STŘEVLIK