Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den Listnaté stromy

Druhý dubnový pátek byl v naší třídě provázen tématem listnatých stromů. Tento projektový den se z větší části týkal dubů. Vyrazili jsme do okolí školy, aby děti mohly svými smysly zkoumat strukturu stromů, listů i plodů. Učili jsme se o tom, proč jsou pro nás stromy důležité. Během naší cesty jsme viděli i přes sto let staré císařské duby a dozvěděli se příběh o jejich historii. V závěru této akce jsme vytvořili encyklopedii dubu, do které každý žák přispěl vlastní stránkou.

Projektový den Listnaté stromy Projektový den Listnaté stromy Projektový den Listnaté stromy Projektový den Listnaté stromy Projektový den Listnaté stromy