Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Pracujeme společně

Děti ve skupinkách nakreslily vodovkami les s lesními patry a nyní do něj na správná místa vkládaly živočichy. Společně se učiliy názvy těchto živočichů.

Pracujeme společně Pracujeme společně Pracujeme společně Pracujeme společně Pracujeme společně