Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

SRPDŠ

SRPDŠ

Úvodní ustanovení

  1. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci školy a škole přidružených kulturních, sportovních a zájmových kroužků.
  2. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. Je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů spolupracuje se školou. Radou školy, orgány samosprávy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi, které spolupracují se školou nebo jiným způsobem ovlivňují chod školy, případně působí v areálu školy, a to na základě partnerství a vzájemného respektování.
  3. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
  4. Názvem spolku je Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Lesní, z.s., zltráceně SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. (dále jen „spolek").
  5. Sídlem spolku je Lesní 576/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.


Dokumenty ke stažení
Stanovy SRPDŠ PDF soubor 579.1 kB Stáhnout