Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Škola

Naše základní škola se nachází v městské části Lidové sady mimo centrum města. Jedná se o plně organizovanou školu, kterou tvoří ucelený areál, který sdružuje základní školu s kapacitou 600 žáků, školní družinu, školní klub, školní jídelnu, tělocvičnu a nově zrekonstruované hřiště.

Škola je vyhledávána rodiči žáků nejen ze spádového obvodu, ale také z ostatních částí města a jeho okolních obcí. Proto dlouhodobě vykazuje vysokou naplněnost.

Škola patří k zakládajícím členům sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola, od r. 1992). Realizuje dlouhodobé projekty, především z dotací ESF. V poslední době úspěšně navazuje kontakty se školami v zahraničí (Comenius).

Prioritní je spolupráce s rodičovskou veřejností. Škola je rodičům otevřená, nabízí nadstandardní služby a využívá pomoci a podpory rodičů žáků. Základem vzájemné komunikace je kvalitní informační systém.

Ve výchovně vzdělávací oblasti využívá škola cíleně a dlouhodobě aktivit a služeb některých institucí, poradenských pracovišť a neziskových organizací. Škola nabízí metodickou pomoc ostatním školám v regionu.