Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Mgr. Vladimíra Poláčková

Mgr. Vladimíra Poláčková
Pozice učitelka 1. stupně
  výchovný poradce pro 1. stupeò
Telefon +420 733 746 188; +420 734 354 152
E-mail vladimira.polackova@zslesni.cz
Konzultační hodiny úterý 12:30 - 13:30 po předchozí domluvě
Třídnictví II.B
Vyučuje 1. stupeň

 

Jsem absolventkou PF J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor 1. st. NŠ  a PF TU v Liberci-obor výchovné poradenství. Učila jsem na ZŠ 5. května, od roku 1999 učím a zároveň působím jako výchovná poradkyně pro 1. stupeň na ZŠ Lesní. Ačkoli již nebydlím v Liberci, na Lesní škole zůstávám, ráda učím děti, které do této školy chodí. Snažím se dát svým žákům ve škole ty nejlepší podmínky k učení. Ostatní již musí žáci sami.

 

Náplň činnosti výchovné poradkyně:

Jako výchovná poradkyně pro 1. stupeň jsem nápomocna při řešení výukových problémů na 1. stupni. Navštěvuji vyučovací hodiny, sleduji žáky, konzultuji s učiteli. Zabývám se problematikou vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení, dětí se zdravotními problémy, vypracováním individuálního vzdělávacího plánu a vytvářením vhodných podmínek pro jejich výuku ve třídách. Zároveň se zabývám vyhledáváním žáků mimořádně nadaných, vypracováním jejich individuálního vzdělávacího plánu a připravuji podmínky pro jejich výuku na škole. Předkládám učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky. Úzce spolupracuji s kolegy na škole, s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem, ředitelstvím školy, rodiči. Jsem v kontaktu s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními.Konzultační hodiny:
Úterý:        12:30 - 13:30
Na základě domluvy je možná konzultace v jiném čase.


Výchovná poradkyně garantuje důvěrnost a je vázána etickým a profesním kodexem. Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.


V práci s dyslektiky (vývojová porucha čtení) dysgrafiky (vývojová porucha psaní) a dysortografiky (vývojová porucha pravopisu), dyskalkuliky (vývojová porucha matematiky) je nutná trpělivost, klid, nešetřit povzbuzením, hodně chválit. Nedopustit, aby se dítě něco naučilo špatně. Úspěch musí zažít každé dítě.


Cílem je rovnováha při práci se všemi dětmi.

Těším se na váš zájem a spolupráci. Mgr. Vlaďka Poláčková