Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

RNDr. Eva Bieliková

RNDr. Eva Bieliková
Pozice učitelka 2. stupně
Telefon +420 733 746 188; +420 734 354 152
E-mail eva.bielikova@zslesni.cz
Konzultační hodiny úterý 14:00 - 15:00 po předchozí domluvě
Třídnictví  
Vyučuje Fyzika, Chemie

 

Na naší škole učím již od roku 1985. Jsem aprobovaná pro předměty chemii a fyziku, ve kterých preferuji metodu činnostního učení, získávajícího zájem o vědu nejen u talentované mládeže.  Podílím se na přípravě projektového vyučování s přírodovědným zaměřením, na organizaci okresního a krajského kola chemické olympiády, spolupracuji s TU Liberec na projektech, kterých cílem je popularizovat vědu mezi mládeží (např. Hrajeme si a přemýšlíme). 

  • zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování
  • pomáhám zvyšovat všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
  • úzce spolupracuji se třídními učiteli a podporuji bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
  • pomáhám vyhodnocovat varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost
  • podílím se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
  • organizuji přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou