Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Kurikulum

Kurikulum

Charakteristika ŠVP a hlavní cíle školy

Školní vzdělávací program „Škola pro Evropu“ byl vytvořen pedagogy školy v rámci pilotního ověřování zavádění rámcových vzdělávacích programů ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci se dle současného ŠVP, s dílčími úpravami, vzdělávají již od roku 2004. Tvorbě ŠVP předcházela rozsáhlá autoevaluace a evaluace školy, příprava pedagogických pracovníků a analýza vzdělávací úrovně školy. Vzdělávací program je kolektivním dílem učitelů školy, vznikal formou skupinové spolupráce a vzájemné diskuze. Periodicky je ŠVP vyhodnocován a postupně upravován směrem k vyšší efektivitě a kvalitě vzdělávání.

Posláním školy je zajistit žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium. Vzdělávací a výchovné strategie jsou voleny tak, aby napomáhaly utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedly žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.  Školu chápeme jako komunitu, která podporuje fyzické a psychické zdraví.

 

Náš ŠVP ke stažení zde