Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Kroužky a volnočasové aktivity

Kroužky a volnočasové aktivity

V rámci volnočasových aktivit využíváme jak součástí školy, tak i spolupráce s dalšími organizacemi.

Mimo jiné nabízíme a zabezpečujeme tyto aktivity:
     
ZŠ Lesní    Družina ZŠ Lesní www.zslesni.cz/druzina.html 
Školní knihovna a klub ZŠ Lesní
www.zslesni.cz/knihovna.html 
Pěvecké sbory ZŠ Lesní www.zslesni.cz/pevecke-sbory.html 
  Letní tábor Kokořín www.taborkokorin.cz 
     
Kroužky a volnočasové aktivity zajišťují tyto organizace:
     
A-Z Schola kroužky a volnočasové aktivity A-Z  Schola www.azschola.cz
 Větrník Dům dětí a mládeže  www.ddmliberec.cz
     
Dále spolupracujeme s:  
     
 Knihovna Krajskou vědeckou knihovnou  www.kvkli.cz
 ZOO Liberec Zoologickou zahradou v Liberci  www.zooliberec.cz
 Botanická zahrada Liberec Botanickou zahradou v Liberci  www.botaniliberec.cz
 Divizna Liberec Diviznou Liberec  www.zooliberec.cz/divizna
 Ltk Liberec Libereckým tenisovým klubem  www.ltkliberec.cz
     

Spolupracujeme i s dalšími organizacemi zabývajícími se volnočasovými, vzdělávacími a dalšími aktivitami související s naší činností.