Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní družina - 2017/2018

Družina

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

  • ráno od 6:30 hod. do zahájení vyučování pro všechny žáky 1. stupně bez ohledu na to, zda jsou přihlášené do odpolední družiny, (tel. na ranní službu je 734 475 093)
  • po skončení vyučování do 16:30 hod.

 

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny jsou možné každý den do 13:30 hod., později vždy až po 15. hod. Doba od 13:30 do 15:00 hod. je určena pro hlavní výchovně vzdělávací činnost a pobyty venku.

Vychovatelka ŠD nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 

Kontaktní informace

Příjmení a jméno
Funkce Telefon
E-mail
Lenka Pěnkavová vychovatelka I. A 734 475 093 lenka.penkavova@zslesni.cz
Jana Hruboňová vychovatelka I. B 734 475 093 jana.hrubonova@zslesni.cz
Adéla Tichá vychovatelka II. A 732 240 327 adela.ticha@zslesni.cz
Jiřina Čiháčková vychovatelka II. B 734 475 055 jirina.cihackova@zslesni.cz
Alena Veselá
vychovatelka III. A + IV. A/B
734 475 060 alena.vesela@zslesni.cz
Ivana Tkadlečková
vychovatelka III. B + IV. A/C
734 475 060
ivana.tkadleckova@zslesni.cz
     

 

Platba za školní družinu 

Děti, které navštěvují školní družinu, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, jsou povinny zaplatit příspěvek ve výši stanovené vyhláškou města. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zapsané dítě (sourozenec 100,- Kč) do naší školní družiny.

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet č. 5485852/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok nebo ve dvou splátkách, a to:

na období září - prosinec ve výši 800,- Kč nejpozději do 28. 9. 2017

na období leden - červen ve výši 1.200,- Kč nejpozději do 31. 1. 2018.

 Dokumenty ke stažení
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání PDF soubor 358.7 kB Stáhnout
Vnitřní předpis o stanovení úplaty ve školní družině PDF soubor 200.9 kB Stáhnout
Řád školní družiny PDF soubor 271.2 kB Stáhnout
Řád školního klubu PDF soubor 257.5 kB Stáhnout
Zápisový lístek do školní družiny / školního klubu Microsoft Office Word soubor 79.5 kB Stáhnout
Měsíční plán - září PDF soubor 650 kB Stáhnout
Měsíční plán - říjen PDF soubor 626.1 kB Stáhnout
Měsíční plán - listopad PDF soubor 638.4 kB Stáhnout
Měsíční plán - prosinec PDF soubor 626.5 kB Stáhnout
Měsíční plán - leden PDF soubor 699.8 kB Stáhnout
Měsíční plán - únor PDF soubor 698.3 kB Stáhnout
Měsíční plán - březen PDF soubor 637.5 kB Stáhnout
Měsíční plán - duben PDF soubor 705.3 kB Stáhnout
Měsíční plán - květen PDF soubor 639.9 kB Stáhnout
Měsíční plán - červen PDF soubor 711.1 kB Stáhnout