Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třída IX.A - školní rok 2019/2020

IX.A
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

II. A
III. A
IV. A
V. A VI. A VII. A VIII.A

Reportážní fotky ze vzdělávacího výjezdu do Drážďan

IX.A

16. prosince jsme - jako již každý rok v čase předvánočním - vyjeli na vzdělávací výjezd, tentokrát do německých Drážďan. Navštívili jsme válečné muzeum, absolvovali prohlídku historickéčásti města, kterou jsme zakončili u známeho kostela Frauenkirche. Ve zbývajícím čase jsme nasáli předvánoční atmosféru na známých adventních trzích. Dali jsme si echt německý Bratwurst a ochutnali vánoční punč....samozřejmě nealkoholický. Výlet byl moc fajn.

Reportážní fotky z návštěvy sklářské školy v Kamenickém Šenově

IX.A

12. prosince jsme se jeli podívat na exkurzi do sklářské školy v Kamenickém Šenově. Měli jsme možnost si celou školu prohlédnout, nahlédnout do různých typů ateliérů, viděli jsme tamější studenty v akci. A celá exkurze byla završena milým občerstvením.

Reportážní fotky NAŠICH MIKIN

IX.A

Dočkali jsme se a máme NAŠE MIKINY... Návrh jsme začali vymýšlet již koncem osmé třídy, konečnou podobu jsme jim dali na podzim a tady je náš výsledek.

Reportážní fotky z adventních trhů

IX.A

Již každoroční tradicí jsou nás na škole adventní trhy, které se stávají každým rokem stále více oblíbené.. Tyto byly naše poslední a moc jsme si je užili...

Reportážní fotky z oslav výroční sametové revoluce u nás ve škole

IX.A

V pátek 15.11. jsme na naší škole věnovali oslavávám výročí sametové revoluce. Mladším spolužákům jsme rozdali námi vyrobené trikolory, sešli jsme se v tělocvičně, abychom na pár minut zavzpomínali v připraveném pásmu, zúčastnili jsme se dvou besed, kdy nám tehdejší dobu připomněli tehdy politicky angažovaní lidé.

Reportážní fotky z přípravy trikolor na výročí sametové revoluce

IX.A

Naše škola se intenzivně připravuje různými způsoby na významné výroční od sametové revoluce. Naše třída konkrétně vytváří v rámci hodin ČVS trikolory pro všechny děti a dospělé na škole. V pátek 15.11. pak "deváťáci" obejdou po dvojicích všechny třídy a mladším dětem - spolu s pár slovy o symbolice - připevní trikolory. Na fotkách můžete vidět, jak moc jsme šikovní :-).

Reportážní fotky z Hallowenského večera - stezka pro žáky VI.C

IX.A

Skupina dobrovolníků z naší třídy přišla s nápadem uspořádat pro žáky VI.C stezku odvahy během hallowenského večera. Sami si vymysleli celý průběh stezky, připravili potřebné rekvizity, věrohodně se nalíčili, připravili reálné masky. Sešli jsme se navečer ve třídě, zapálili si svíčky, navodili atmosféru a dali jsme si samozřejmě i něco dobrého do nosu. Po 20. hodině jsme vyrazili celou akci připravovat. Myslím, že z fotek uvidíte, jak moc jsme se snažili :-).... Sklidili jsme u mladších spolužáků velký úspěch a jsem moc ráda, že jsou mezi dětmi tací, kteří úplně dobrovolně chtějí udělat dobrý skutek a společnými silami vykouzlit dětem úsměv na rtu ( pravda - trochu vystrašený úsměv :-).

Reportážní fotky z projektových dnů - Volba povolání

IX.A

Během projektových dnů před podzimními prázninami jsme měli možnost slyšet a vidět spoustu zajímavých a užitečných informací k našemu budoucímu rozhodování - kam na školu... Navštívili jsme všichni nejen Úřad práce v Liberci, kde jsme vyplnili zájmový dotazník, ale někteří z nás viděli i běžný pracovní ruch v Krajské nemocnici Liberec a někteří navštívíli školu designu a strojírenský závod Knorr Bremse. Velice zajímavou zkušeností pro nás byla také páteční návštěva v závodu Škoda Mladá Boleslav. Fotit jsme tam nemohli, ale to, co jsme tam viděli, si zapamatujeme dlouho....Kontrolní otázka - Kolik automobilů vyrobí linka během JEDNÉ minuty?

Reportážní fotky z návštěvy veletrhu Educa

IX.A

V pátek 11. října jsme na poslední tři vyučovací hodiny společně vyrazili na vzdělávací veletrh Educa. Žáci navštívili stánky školy, které je zajímaly. Vzali si potřebné letáčky, které následně studovali v prostorách arény. Někteří tu objevili i školy, o kterých do té doby nevěděli.

Reportážní fotky z preventivního programu - Maják

IX.A

První říjnový den jsme absolvovali preventivní program - tentokrát na téma - Rizikové sexuální chování. Lektor z Majáku se na toto téma s dětmi pobavil na profesionální úrovni a předal jim informace, které doposud děti neznaly.

Reportážní fotky z Harmonizačních dnů - netradičně

IX.A

Letošní harmonizační dny jsme prožili velice netradičně. Měli jsme možnost si prožít během dvou dnů opravdové natáčení dopravních situací s natáčení společností. Bylo fajn mít celou tramvaj i autobus pro sebe, občas jsme si připadali jako celebrity. Nevečer nesměly chybět týmové hry a opékání buřtů, které nám po celém dni s kamerou přišly velice k chuti. Bylo to místy náročné, ale jednou budeme na tuto zkušenost vzpomínat s úsměvem.

A jsou z nás DEVÁŤÁCI - reportážní foto

IX.A

Co nám všem tento školní rok asi přinese?? Doufejme, že jen samé úspěchy - završené přijetím na vysněnou školu!!! Držte nám pěsti!!!