Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Žákovský parlament vev školním roce 2019/2020

Žákovský parlament vev školním roce 2019/2020

Pro tento školní rok byli ve volbách 13. 9.  zvoleni 2 zástupci za každou třídu od 4. do 9. ročníku- celkem tedy 26 zástupců, z toho 13 bylo zvoleno svými spolužáky opětovně, což vypovídá o tom, že pracují v parlamentu dobře a také mají zájem pokračovat.

3. - 4. 10. Ve škole proběhlo seznamovací setkání nově zvoleného parlamentu, kde měli členové možnost se blíž poznat při různých zábavných aktivitách a také promyslet činnost v tomto školním roce a zvolit si funkce, kdo bude mít co na starosti.

Nejbližší úkol je připravit prezentaci loňského charitativního projektu pro Světlušku, který se dostal v celorepublikové soutěži mezi 10 nejlepších projektů do Senátu, kde ho budou 3 zástupci našeho ŽP obhajovat.

Nový projekt pro tento rok je spolupráce s libereckou ZOO,  chtěli bychom přispět k oslavám 115. výročí založení, ale hlavně k současné činnosti zoo, která se podílí na záchraně ohrožených druhů a jejich životního prostředí v různých částech světa.

ŽP v ZOO vyzkoušel únikové hry a udělal na přání vedení zoo jejich hodnocení, které poslouží k dalšímu využití her.

3 třídy v rámci projektu Laskavec pomohou v zoo s podzimním úklidem.

Na školních akcích určených i pro rodiče a veřejnost chceme mít jako ŽP svůj charitativní stánek,  jehož výtěžek půjde na vybraný záchranný projekt zoo.

Jako téma pro tradiční jarmark jsme tematicky zvolili Divoká příroda a zvířata v ní.

Kromě tohoto hlavního celoročního tématu mohou členové ŽP přicházet s nápady a podněty na další akce ze svých tříd nebo předkládat případné problémy, které v jejich třídách nastanou.

Čeká nás rušný rok.