Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Žádost o rodičovskou podporu

Žádost o rodičovskou podporu

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Akustika a osvětlení

V učebnách postupně zlepšujeme stav akustiky a osvětlení instalací podhledů s novými svítidly. Na jednu učebnu nám část prostředků přispěl zřizovatel, další tři učebny jsme financovali my s podporou vašich darů. V případě příznivé situace chceme realizovat opatření ve všech problémových učebnách.

 

Sociální fond

Do fondu přispívají jednotliví rodiče jednorázově, nebo dokonce pravidelně. Již několik let díky anonymní podpoře některých z vás, mohou u nás chodit na obědy všechny děti. Domníváme se, že s finanční podporou sociálně znevýhodněných žáků, se zvýší počty těch, kteří se zapojí do fakultativních akcí, jako jsou výjezdy tříd, sportovně turistické kurzy, exkurze apod. Z prostředků takového fondu by bylo možné odlehčit některým rodinám v pořízení školních potřeb, pracovních sešitů a dalších nezbytných nákladů souvisejících se školní výukou. Zodpovědnost za využití těchto prostředků převzal školní krizový tým a hlavní výbor SRPDŠ.

 

Kroje

Lesněnky I i Lesněnky II jsou letos nejlepší školní sbory v Libereckém kraji. Množství vystoupení zanechalo stopu i na některých součástech sborových krojů, které je třeba obnovit, aby dojem na pódiu byl důstojný. Podrobnější informace o záměru, jak vylepšit image Lesněnek, rády podají jejich sbormistryně.

 

Dresy

Žákovská družstva mladších a starších žáků, chlapců i děvčat, reprezentují školu v různých sportovních soutěžích a na školních turnajích. Důstojnější reprezentaci by přispěly nejen lepší sportovní výkony, ale nové školní dresy alespoň ve dvou velikostech. Podrobnější informace podá pan učitel Dlouhý.  

 

Škola vítá jakoukoli podporu ze strany rodičů (materiální, finanční nebo službu). Vážíme si dobročinnosti našich rodičů a chápeme to jako výraz spokojenosti s naší snahou poskytovat kvalitní služby klientům. Upozorňujeme však, že poskytování darů je zcela dobrovolné, nepřináší žádné osobní výhody a nepodléhá třídnímu hlasování.                 

Předem vám děkujeme za to, co děláte s láskou pro dobro všech.

 

vedení ZŠ Lesní

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.