Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 14. září 2021 od 8:00 do 18:00 v sekretariátu školy a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

 

Složení školské rady

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Nominace kandidátů

Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. července 2021 písemně řediteli školy (viz přiložený dokument).

 

Způsob volby

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů a jeden náhradník. Z navržených kandidátů z řad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zslesni.cz.

 

Členové volební komise

Předseda: Jolana Jirošová

Členové: RNDr. Alice Kohoutová, Mgr. Radka Přibilová

 

V Liberci dne 3. června 2021

Mgr. Jiří Dvořák, ředitel školy

Návrh kandidáta do školské rady
PDF soubor
122.6 kB

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.