Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Volné psaní

Volné psaní

Učíme se sami psát. Při volném psaní píší děti samy po určenou dobu a na dané téma. Na následujících obrázcích uvidíte pohádku s vyjmenovanými slovy po Z od dětí, které je poskytly k přečtení. V textu volného psaní jsou tolerovány gramatické chyby.