Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Nesem vám noviny, poslouchejte......

Už jenom několik dnů zbývá do Štědrého večera. Doma se všichni chystáme na tento krásný okamžik. I u nás ve třídě jsme si předali dárky a ochutnali cukroví. Blížící se vánoční svátky jsme si připomenuli už ve středu koncertem Lesněnek s Mravenečky a vystoupením taneční skupiny Marlot. I někteří naši spolužáci se vystoupení zúčastnili. Přejeme všem krásné a pokojné svátky. Tak jako se zpívá v koledě: Štěstí, zdraví, pokoj Svatý, vinšujeme vám.