Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Tonda Obal

Tonda Obal

První hodinu posledního lednového pondělí jsme absolvovali ekologický program zaměřený na třídění odpadu a recyklaci. Blíže jsme se seznámili s možnými způsoby nakládání s odpadem, zejména pak s recyklací plastů. Zjistili jsme, že nejlepší je nevyprodukovat žádný odpad.