Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Svačiny pro žáky

Svačiny pro žáky

Vážení rodiče,

v průběhu uplynulých dnů jsme ověřovali zavedení prodeje svačin do života naší školy. Jsme v tomto směru průkopníky, a tudíž si procházíme všemi složitostmi tohoto směru.

Počínaje dnem 27. 11. 2017 můžete začít dětem objednávat svačinky zcela obdobným způsobem, jako objednáváte obědy. Pracovnice školní stravovny připraví na každý den předem objednaný počet porcí, které si děti vyzvednou o velké přestávce ve školní jídelně.

Jistě pochopíte, že individuální prodej není možný.

 

Při výdeji žáci prokáží čipem objednávku (volba č. 3). Cenu svačiny jsme nakonec nuceni stanovit na 17,- Kč (bohužel není jako oběd dotována a do nižších nákladů jsme se nevešli).

Měsíční záloha 340 Kč bude vyúčtována. Zálohu poukážete na účet stravovny (5486222/0800), jako VS uveďte rodné číslo dítěte. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte "SVAČINA". Nemějte obavy pro případ zpoždění převodu zálohy na účet školní stravovny. Ceny svačin se budou Vašemu dítěti odečítat ze zůstatku, který má dítě na svém účtu za předplacené obědy.

Sortiment nabídneme v pestřejší podobě v duchu zásad zdravého stravování a uveřejníme jej na jídelním lístku spolu s nabídkou obědů.

Důležité upozornění: Objednání svačinek není automatické!. Musí jej provést žák či rodič na boxu ve škole nebo prostřednictvím aplikace či webu strava.cz zakříškováním svačiny. Teprve tímto krokem je svačina objednána.

 

Věříme, že děti i vy novou službu školy uvítáte.

 

ředitelství školy