Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Stereometrie

Stereometrie

V hodinách matematiky jsme probírali některá geometrická tělesa. Při pracovních činnostech jsme si je přiblížili prakticky. Děti měly celkem 6 stanovišť, u kterých se střídaly a řešily úkoly podle zadání. Procvičovali jsme tak nejen šikovnost dětí, ale i čtení s porozuměním zadání a prostorové vidění.