Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Sportovní den pro prvòáky

Sportovní den pro prvòáky

V pondělí 14. 10. se konal historický první projektový den pro žáky šestého ročníku na druhém stupni.  Jednalo se o přípravu sportovního dne pro žáky prvních tříd, což je skoro něco přes 80 ratolestí.  Žáci (6. A i 6. B) se rozdělili do skupin, připravili si disciplínu a vytvořili plakát, který byl u každého sportovního stanoviště. Z mého pohledu mohu říci, že plakáty byly povedené, škoda, že prvòáci neumí ještě číst… Na každém stanovišti se šesťáci ujali prvòáka, disciplínu předvedli a vysvětlili, na konci disciplíny zapsali bodový zisk. Ten se po všech disciplínách sečetl a na konci dne se vyhlásil nejlepší chlapec a dívka z první třídy. Zároveò se také bojovalo o putovní poháry, které si odnesly všechny třídy. Nutno dodat, že šampiónem mezi prvòáky se stala sice jen jedna třída, ale čest všem žákům prvních tříd, protože nasazeni a chuť, s kterou přišli sportovat se jen tak nevidí. Myslím, že na naší škole rostou další sportovní talenty. Na závěr bych chtěl všechny žáky šestého ročníku pochválit za přístup k prvòákům, plnění úkolů a vstřícnost k malým spolužákům. Víc obrázků z projektového dne naleznete zde.