Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Dne 29:4: jsme odpoledne uspořádali pro rodiče Slavnost Slabikáře. Děti přednesly básně k jednotlivým písmenům abecedy a předvedly, co se naučily při angličtině.  Zpívalo se i tančilo a děti byly odměòovány smíchem a potleskem rodičů. Myslím, že jsme si to všichni užili.