Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní rok zahájen

Školní rok zahájen

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy,

v pondělí začal nový školní rok. Podle očekávání se daří snižovat celkový počet žáků tak, abychom podmínky pro vzdělávání mohli nadále zkvalitňovat.

Slavnostní seznamovací událost pro prvňáčky a jejich rodiče se uskutečnila poprvé společně ve velké tělocvičně. V prvních dnech nového školního roku absolvují nejmladší žáci „adaptační týden“, teprve v pátek je rozdělíme do dvou prvních tříd.

Ostatní žáci mají před sebou harmonizační pobyty, většinou mimo školu. Hlavním cílem adaptačních pobytů je poznat se a stmelit formou společných aktivit bez rivality a soupeření. Jde nám hlavně o dobré vztahy ve třídním kolektivu.

Díky velkorysosti některých rodičů vznikl při SRPDŠ sociální fond. Lze tak podpořit mimo jiné i účast dětí na zmíněných harmonizačních dnech, aby kolektiv třídy mohl být pohromadě.