Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Sklo...

Sklo...

Je to důležitá druhotná surovina, ale víme všichni, jak se vyrábí? Jaká je jeho historie? Co je potřeba udělat, abychom se mohli napít ze sklenice?

Věnovali jsme tedy jeden týden tomu, abychom se o sklu dověděli víc. Kromě práce s informacemi jsme i tvořili nebo si modelovali matematické úolhy na skleněnkách. Společně jsme si také zavzpomínali na naše návštěvy v Harrachovské sklárně, kde jsme přímo výrobu skla i jeho následné zpracování viděli, a na návštěvu v Poniklé - kde se vyrábějí skleněné perly a z nich vánoční ozdoby.