Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Ptačí centra aktivit

Ptačí centra aktivit

První letošní centra aktivit byla na téma Ptáčci všude kolem nás. Dozvěděli jsme se spoustu nového z ptačí říše, přiřazovali obrázky k nejhojněším ptačím zástupcům u nás, řadili druhy sýkorek podle abecedy, kreslili zmizíkem v inkoustu ptáčka snů a s vrabcem kosmopolitou cestovali po celém světě. Naučili jsme se slovo vrabec v několika jazycích a jednu veselou vrabčí písničku.