Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

První pomoc

První pomoc

Listopadový projektový den byl věnován první pomoci. Nejprve jsme si našli informace o různých způsobech pomoci na internetu a pak se přesunuli do tělocvičny, kde proběhla praktická stránka věci. Ze střední zdravotnické školy přišli pomoci studenti a figuranti, abychom si v praxi vyzkoušeli ošetření různých zranění, umělé dýchání, rychlé zásahy u úrazů apod. Bylo to velmi věrohodné a náročné a hlavně jsme se hodně naučili.