Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

První centra aktivit - Zima

První centra aktivit - Zima

Když už není zima venku, tak jsme se o ní učili alespoò ve škole. Zkusili jsme si naše první skutečná centra aktivit. 

Nejprve jsme se rozdělili do pěti týmů. Každý tým musel mít svého čtenáře, který ostatním z pracovních listů předčítal úkoly. Dalším významným členem v týmu byl tišitel, který musel hlídat, aby jeho skupina nedělala při práci přílišný hluk a nerušila tak ostatní týmy v jejich práci.

Každý tým během týdne prošel celkem pět stanovišť - centrum matematiky, centrum čtení a psaní, centrum interaktivní tabule, centrum věy a objevů a ateliér.

Na konci týdne přišlo veliké hodnocení naší rpáce. Nejprve svou práci v jednotlivých centrech hodnotil každý sám, pak nás zhodnotil i pan učitel zápisem do žákovské knížky.