Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den - Sportovní den pro první třídy

Projektový den - Sportovní den pro první třídy

Úkolem  bylo vymyslet sportovní aktivitu, její bodování a pravidla. Každá dvojice vytvořila pakát ke své soutěži a umístila ho na přidělené stanoviště. Stanoviště soutěží byla ve velké tělocvičně, malé tělocvičně, šatnách u tělocvičny, i na chodbě u malé tělocvičny, kde byla disciplína trojskok.. Děti z prvních tříd měly kartičky , na které jim byly zapisovány vysoutěžené body. Po skončení soutěžení žáci šestých tříd body sečetli, vyhlásili vítěze a předali ceny.

Za 6.B: Sára Julie Frajtová