Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den Průvodce Euroregionem Nisa a Molekuly v chemii

11. 3. Včerejší projektový den byl na téma Euroregion Nisa. První hodinu jsme se rozdělili do čtyř skupin, vymysleli název cestovní kanceláře a dostali jsme úkoly, které jsme museli během projektového dne splnit. V informatice jsme hledali základní informace o euroregionu a zajímavé památky či jiná poutavá místa. Poté jsme prezentovali námi vytvořený smyšlený výlet po Euroregionu Nisa a vytvořili plakát, na kterém bylo to samé jako v prezentaci, ale stručněji.

Kryštof, Marcel, Miki

 

Včera se na naší škole uskutečnil projektový den. Byli jsme rozděleni do dvou skupin: chemie a Průvodce Euroregionem Nisa. My jsme si vybrali skupinu s paní učitelkou Bielikovou, tedy Molekuly v chemii. Nejprve nás seznámila s tematikou a poté jsme začali tvořit. První úkol byl na počítači zrealizovat 3D model atomu. Druhá část naší práce byla vytvoření modelu molekuly kyseliny mravenčí a fosforečné z polystyrenových kuliček a špejlí. Nejdříve jsme obarvili kuličky podle druhů prvků. Když barva zaschla, propojili jsme jednotlivé kuličky dřevěnými špejlemi. Třetí částí našeho projektu bylo vytvoření osmi kartiček do hry kvarteto. Všechny čtyři kartičky musely být o jedné určité látce. Myslíme si, že projektový den se vydařil.

Mája, Baruš, Anet, Maky, Vali

 

Včerejší den byl podle nás velmi poučný. Naučili jsme se, co je to euroregion, co v něm je atd. Dozvěděli jsme se, že Euroregion Nisa se rozkládá v Německu, Polsku a ČR a že největší město oblasti jsou Drážďany, nejvyšší hora je v Polsku. Zkrátka samé zajímavé věci jako například to, že v Euroregionu Nisa žije kolem 1 600 000 lidí. Pro nás to bylo něco jako zeměpis. Byli jsme rozděleni do skupin. Každá skupinka byla jako cestovní kancelář a měla za úkol vybrat si 2 hotely, připravit program, kolik bude co stát atd.

Pavel, Honza

 

Projektový den – Molekuly. Nejprve přišla paní učitelka a řekla nám, co budeme dělat. Cílem tohoto dne bylo pochopit stavbu molekul látek a naučit se se pracovat s programy Chemsketcha a 3Dviewer. Jedna skupina rozlišovala atomy do různých barev ( O – modrá, N – zelená, C – černá, S – žlutá, H – bílá). Všichni jsme v programu Chemsketcha měli sestavit námi vybranou molekulu, otevřít ji v 3Dvieweru a podle modelu sestavit molekulu naší sloučeniny. Výsledný model jsme na konci představili ostatním a paní učitelce jsme odevzdali kvarteto s danou látkou. Na první kartě byl obrázek, na druhé vzorec, na třetí název a na čtvrté informace o látce.

Tomáš, Matěj, Pepa

 

Euroregion – Naším cílem dne bylo udělat cestovní kancelář s poznávacími zájezdy. Vybrali jsme si všechny tři státy euroregionu a z nich jedno město s krásným okolím. V Německu jsme vybrali Bautzen, v Polsku Jelení Góru a u nás Doksy. Ze začátku jsme se seznámili s tím, co to Euroregion Nisa vlastně je. Pokračovali jsme rozřazením do skupinek a začali pracovat na prezentaci v informatice. Po dvou hodinách jsme se vrátili zpět do třídy a pracovali jsme na plakátu i se slovníkem, protože jsme některá klíčová slova museli přeložit do anfličtiny. Po hodině práce se začalo s prezentací. Naším úkolem bylo ohodnotit práci druhých. Na konci jsme měli nejvíce bodů.:) Pak jsme uklidili třídu a odešli na oběd.

Honza V., Vendy, Johanka, Káťa, Áňa

 

Projektový den s chemií se nám líbil. Nakonec komu by ne (neměli jsme výuku podle rozvrhu). Nejdříve jsme si na počítači vyrobily návrhy modelů molekul. Poté jsme dostaly za úkol návrhy zrealizovat: to obnášelo nabarvení polystyrenových kuliček na určitou barvu podle prvků a napíchání špejlí do jednotlivých kuliček, což představovalo chemické vazby. Z prvků a špejlí jsme tedy vyrobily modely. Nakonec jsme měly vytvořit na počítači kvarteto.  Na každou kartičku jsme napsaly informaci nebo daly obrázek. Z celého projektového dne jsme si odnesly, jak vypadají molekuly atomů kyanovodíků a informace o nich.

Verča, Terka, Anetka B.