Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den - Proč nezačít kouřit

Projektový den - Proč nezačít kouřit

Projektový den, který nesl název "Proč nezačít kouřit" začal jako každý jiný den. Sešli jsme se v 8h u nás ve třídě a nejprve jsme si pustili video o kouření od Majáku. Poté jsme si udělali krátký test, aby jsme si ověřili, jak jsme dávali pozor. Následovalo několik dalších videí, o kterých jsme měli zaznamenat své postřehy do připravené tabulky. Když byly videa za námi, dostali jsme články, se stejným tématem, které jsme si přečetli a vypracovali s další tabulku podobně jako u videí.

A byla před námi, pro mnoho z nás, zábavnější část. Dostali jsme za úkol ve skupinách zpracovat vlastní video o kouření. Měli jsme hodinu na to, natočit si materiál a do 14-ti dnů bychom měli videa odevzdat. Nakonec jsme svou celodenní práci zhodnotili a mohli jsme jít domů. Vše jsme zvládli ještě s časovou rezervou, což bylo u všech zúčastněných velice kladně přijato.

Áòa Urbanová, 9.B