Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den Praha - Židovské muzeum

Projektový den Praha - Židovské muzeum

Zde se naší skupiny ujala pracovnice muzea s připraveným povídáním o osudu českých židů za 2. světové války. Ne její přednášku navázala pamětnice paní Kottová, která, jak sama říkala, od konce války slaví dvoje narozeniny. Jedny původní a druhé od data, kdy se dostala z koncentračního tábora Osvětim.

Po paní Kottové nás čekala skupinová práce, ve které jsme zpracovávali do podoby referátu příběhy dětí z Terezína. Při té příležitosti jsme si ucelili obraz toho, jak tvrdý život přinášela dětem válka,  ale že i přesto zůstávaly dětmi, jakými jsem dnes i my.

Když skončily naše referáty, vydali jsme se s paní průvodkyní do Židovského města na prohlídku Staronové a Pinkasovy synagogy a židovského hřbitova.

Počasí nám přálo, a tak i procházka v historií nabitém městě nám příjemně utíkala.

Po skončení programu jsme prošli Staroměstské náměstí směrem k Václavskému a Národní třídě. Jelikož jsme v muzeu a okolí strávili skoro pět hodin, dopřáli jsme si zaslouženého odpočinku v centru města a poté se metrem odebrali opět na Černý Most a domů.