Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

PROJEKTOVÝ DEN PRAHA

....  Při cestě jsme dorazili na Staroměstské náměstí. V muzeu jsme viděli vystavená auta, letadla, kola, lokomotivy s vagónem pro prezidenta a další zajímavé vynálezy. Bylo tam spousta expozic: Doprava, Technika v domácnosti, Astronomie, Měření času, Chemie, Hornictví a další. Stejně jako v botanické zahradě jsme si i tam něco koupili.

Cestou zpět jsme procházeli Pařížskou ulicí. To je ulice s nejdražšími obchody v Praze. Při cestě jsme dorazili na Staroměstské náměstí. Byli jsme líní čekat na odbíjení orloje.

Unavení jsme se dobelhali na stanici Můstek. Odjeli jsme na Černý most. Jako obvykle jsme si nakoupili nezdravé potraviny v KFC. .....