Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den_Naše město

Projektový den_Naše město

Náš první projektový den, nazvaný Naše město se konal 11. října. Děti měly za úkol vybrat si v jednotlivých skupinkách 2 zajímavé objekty města. O prvním vytvořit plakát s co nejvíce informacemi a poté ten druhý jen zhruba představit svým spolužákům nejen z hlediska historie, ale i z pohledu součastnosti. Na základě vybraných objektů jsme naplánovai trasu a celý den jsme strávili obcházením objektů. Na konci projektového dne jsme se vrátili do školy a připravené projekty odprezentovali. Počasí nám přálo, více takových projektových dnů. Děkujeme za pozornost, Vaše 7.B.